Nätverksträff med fokus på migration och etablering

Den sjunde februari 2019 deltog DRW på en nätverksträff med fokus på migration och etablering som arrangerades av Forum idéburna organisationer med social inriktning. Temat för träffen var politisk påverkan från civilsamhället och effekten av den tillfälliga migrationslagen på civilsamhället och dess volontärer. Representanter från många organisationer var med, inklusive Röda Korset, Refugees Welcome Stockholm, … Fortsätt läsa Nätverksträff med fokus på migration och etablering

DRW besökte SRFs Branschföreningsmöte i Härnösand

Taip Fejzuli från Republiken Nordmakedonien, kontaktpersonen för Synskadades Riksförbunds, SRF,  Branschföreningsmöte Öst och Centraleuropa, bjöd in Jamie Bolling från DRW till Härnösands Folkhögskola den 6 februari för nätverkets årliga kurs. Nätverket träffas några gånger per år för att lära sig nya saker. I år kom omkring 15 personer på kursen. Jamie blev bjuden för att … Fortsätt läsa DRW besökte SRFs Branschföreningsmöte i Härnösand

Kammarrätten dömer negativt i mål om rätt till bostad

Kammarrätten i Stockholm dömde den 25 februari i ett mål om rätten till bostad för personer som omfattas av bosättningslagen. Bakgrunden är att Lidingö stad beslutat att säga upp alla kontrakt som migranter haft efter att staden tagit emot dem efter anvisning från och med första mars 2016. Enligt staden har den ingen skyldighet att … Fortsätt läsa Kammarrätten dömer negativt i mål om rätt till bostad

Säg hej till Dilek, DRWs nya praktikant.

I början av februari började Dilek sin praktik hos Disabled Refugees Welcome (DRW). Dilek går på en daglig verksamhet som heter Misa, de fick tips om DRW genom DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet), som samarbetar med Misa. Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med normbrytande funktionalitet. Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktning och Arbetsinriktning. Verksamheten … Fortsätt läsa Säg hej till Dilek, DRWs nya praktikant.

Stort intresse visat på DRWs volontär infomöte

Torsdagen 14e februari hade DRW sin första informationsträff med tio personer som anmält intresse för att bli volontär inom DRW för målgruppen migranter med normbrytande funktionalitet. Mötesdeltagarna bjöds på en soppa med bröd samt kaffe/te men också intressant utbyte av ideer och erfarenheter. Gruppen utgjorde en bred representation av kompetenser, språkkunskaper, etniska tillhörigheter och erfarenheter. … Fortsätt läsa Stort intresse visat på DRWs volontär infomöte