Julius Ntobuah framför en powerpont bild, förklarar hur DRW arbetar

Förening för Rehabilitering och Utveckling – FRU

Föreningen Rehabilitering och Utveckling anordnade torsdagen den14e november ett seminarium på ABF som behandlade temat “Ny i Sverige med funktionsnedsättning – vilka möjligheter till stöd och rehabilitering finns och vad borde finnas? “ .

FRU bildades 1984 av personer som arbetat med rehabilitering i låginkomstländer och saknade ett gemensamt forum för sitt engagemang. FRUs arbete riktas till personer med normbrytande funktionalitet för att de ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra i samhället. FRU arbetar utifrån CBR – Community Based Rehabilitation som främjar allas lika rätt att delta i samhällslivet på så lika villkor som möjligt och ökat deltagande av målgruppen i beslut som rör dem själva. 

Bland de som medverkande fanns Ida Kåhlin som är ordförande för Sveriges arbetsterapeuter och även lektor i arbetsterapi och Madeleine Bille som arbetar med projektet RG Integration vars syfte är att öka kunskapsnivån för anhöriga samt för nyanlända personer i Sverige som har en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar. 

Ida Kåhlin lyfte upp vikten av att sätta in tidiga insatser och effektivare användning av kompetensen som finns i Sverige för att skapa bättre förutsättningar för etableringen av målgruppen samt deras integration i Sverige. Det här är något som även DRW har understrukit i sin informationhandbok som presenterades till politikerna under Almedalsveckan. 

Julius Ntobuah presenterade DRW-projektet och kunde dela med sig av kunskapen som fältarbetarna har samlat och sammanställt om livsvillkoren för migranter med normbrytande funktionalitet. DRW gick igenom möjliga lösningar som kan fungera för att förbättra mottagandet och integrationen av målgruppen.

Dessa lösningar innefattar att öka målgruppens deltagande i samhället och inte minst målgruppens hälsolitteracitet och rätten till självbestämmande. Hälsolitteracitet står för de kognitiva och sociala färdigheter som är avgörande för människors motivation och förmåga att få tillgång till, förstå och använda information på ett sätt som främjar och bibehåller en god hälsa. Läs mer om DRW:s metoder och förslag informationshandboken “Vägar mot ömsesidig integration”  som togs fram utifrån erfarenheterna av målgruppen och i samarbete med nyckelaktörer. 

Boken hittas här

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.