(Svenska) Disabled Refugees Welcome:s krav-list

Nyanlända flyktingar som idag skulle få garantipension tvingas istället leva på socialbidrag om Centerns, Liberalernas och Moderaternas förslag blir verklighet. 

DRW kan idag via svaren i enkäten om livsvillkoren för nyanlända personer med funktionsnedsättningar konstatera att kunskap saknas för majoriteten av partierna utom V, KD och F!.

C, L och M vill sänka sjukersättning
En betungande känsla kvarstår i magen när samtliga allianspartier anser sig ha goda kunskaper om situationen för nyanlända personer med funktionsvariationer. Trots att de säger att de värnar om rätten till ett självständigt liv och avfärdar ”vi och dem” attityder, vill de begränsa och ändra regelverket för undantag för flyktingar. De vill t.ex sänka sjukersättningen för de som kommer till Sverige som flyktingar.

Sjukersättning (förtidspension) kan betalas ut till personer som är 19 – 64 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller skada inte kan arbeta. Den som haft låga eller inga inkomster före ”förtidspensionen” har rätt till en garantiersättning på maximalt 9 150 kronor i månaden. Kravet för full ersättning är en försäkringstid på 40 år. Försäkringstiden räknas från 16 års ålder fram till pensionen. En person som klassas som flykting får i dag tillgodoräkna sig åren i hemlandet och få full garantiersättning. Det undantaget vill Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna nu skrota.

I en artikel i SVT har det uppmärksammats att en 57-årig person med flyktingstatus som bott fyra år i Sverige och som idag skulle få full garantiersättning på 9 150 kronor per månad, skulle med Centerpartiets förslag bara få 1 120 kronor per månad. Följden blir att personen istället tvingas leva på socialbidrag.

M: Ta bort rättigheter som uppfattas som illegitima.

Moderaterna vill att eget arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige, ska vara en förutsättning för full tillgång till svenska bidrag och förmåner som t.ex assistansersättning och handikappersättning. De motiverar detta med att systemet måste uppfattas som legitimt hos allmänheten. Detta kan uppfattas som att M menar att eftersom allmänheten inte tycker att flyktingar ska ha dessa rättigheter så bör de tas bort.

Moderaternas förslag att mänskliga rättigheter i form av socialförsäkringar villkoras genom krav på kvalificering genom arbete är ett omöjligt krav för personer med funktionsnedsättningar som är nya i Sverige.

För hela alliansen ska arbete vara kvalificeringen in i  trygghetssystemet. Detta är ett omöjligt krav med dagens mycket höga arbetslöshet hos både nyanlända och funkisar och avsaknad av fungerande förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden.

SD vill knyta rättigheter till medborgarskapet.

Än värre är Sverigedemokraternas tankar om att förknippa rätten till vissa ekonomiska bidrag till medborgarskapet. De säger samtidigt att de inte tagit ställning till om det ska vara skillnad i just LSS mellan nyanlända och svenska medborgare. Detta skapar en mycket stor osäkerhet, särskilt med bakgrund av att SD t.ex föreslår att man helt vill stoppa kvotflyktingar och införa en återvandringsmiljard.

V och F! vill tvärtom utöka rättigheter.

Vänsterpartiet och Fi pratar mycket om FN – konventionen, om rättigheter för funkisar, och barnkonventionen. De lyfter som enda partier skillnaden mellan asylsökande och flyktingars rätt till assistans eller service. De vill öka möjligheter för asylsökande att få stöd för sina funktionsvariationer under tiden de väntar på svar i asylärenden.

Socialdemokraterna vill inte göra skillnad mellan nyanlända och medborgare men känner sig tvingade.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill permanenta den tillfälliga migrationslagen, som hindrar nyanlända med funktionsvariation med tillfälliga uppehållstillstånd rätten att återförenas med sina familjer.

Socialdemokraternas Anders Kessling, statssekreterare hos Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger på ett panelsamtal i Almedalen den 4 juli 2018 att de egentligen inte vill göra skillnad mellan nyanlända och medborgare och att de inte stödjer en kvalificering, men att arbete är grundbulten. De säger också att deras utgångspunkt alltid varit permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening.

Kessling sade att beslutet om den tillfälliga utlänningslagen gjordes enbart för att begränsa antalet migranter som kom in i landet. Han medgav att det var ett impopulärt beslut som inte gav utrymme att tänka på hur detta skulle påverka nyanlända ur etableringsperspektiv.

Anders Kessling säger att icke fungerande samverkan mellan myndigheter orsakat att många nyanlända med funktionsvariation flyttas runt och i ett tidigt skede inte får det stöd de behöver av arbetsrehabiliterande insatser. Han säger också att SFI behöver omstruktureras för nyanlända med funktionsvariation och att kommunerna inte har rätt att kasta ut nyanlända från sina lägenheter bara för att etableringstiden är slut.

DRW ställer sig kritiskt mot att beslut som fattas av politikerna ofta saknar ett funktionshinderperspektiv som även är en del av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

تعليق واحد على “(Svenska) Disabled Refugees Welcome:s krav-list”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.