(English) First Pod – DRW and Corona – 31 March 2020 – English to Amharic

(English) Corona – Covid 19 is a world pandemic and crisis for all countries. This both as the healthcare systems are overloaded and people are dying. We are also in a world economic crisis to which we do not see the end nor grasp the results.

(Svenska) DRW:s möte med Infoteket om funktionshinder i Uppsala Region

(Svenska) Den 3 juni åkte Julius Ntobuah och Jamie Bolling från DRW i Farsta till Uppsala för att träffa Ann Liljemark och Johan Mälson som jobbar som vägledare på Infoteket om funktionshinder i Uppsala

(English) Disabled Refugees Welcome at Järvaveckan 2019

(English) Disabled Refugees Welcome project participated in the Järvaveckan for the first time from the 12th of June until the 16th of June. Järvaveckan is about reducing the distance between people and elected representatives. The living hub of Järvaveckan is a great meeting place for community engagement.

(Svenska) DRW kvinnogruppen har träffats

(Svenska) Den 24 – 27 juni var det dags! Rahel Abebaw Aftanu med Jamie Bolling tog emot 5 kvinnor för en tre dagars Workshop. På programmet var: Hur empowered är vi? Vad kan vi om kvinnorättigheter? Vad är peer support?

(English) Meet DRW interns

(English) My name is Brooke Antol, and I am about to begin my last academic year at North Carolina State University, where I am studying Political Science with the goal of attending law school after graduation. I chose to come to Sweden for the summer because I was eager to learn about Swedish and Scandinavian culture.

(Svenska) DRW sprider sina observationer

(Svenska) DRW har börjat sprida sina observationer om situationen för migranter med normbrytande funktionalitet. Föredragningar och diskussioner har gjorts med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB, och Forum idéburna organisationer med social inriktning.

(English) Meet DRW’s intern Maggie

(English) My name is Margaret Muru and I am in my last term as a student in Campus Nyköping where I am studying to become an integration pedagog. The last 5 weeks I had my LIA intern period where i was lucky to have a chance to work and practice with Independent living institute (ILI).

(English) Network meeting in Botkyrka – with project “Flexibel Samhällsinformation”

(English) Julius Ntobuah from DRW met with representatives from Huddinge and Salem municipalities and with the organisation Hela Människan in Botkyrka, the Swedish church in Huddinge as well as with other organisations.

(Svenska) Se Möjligheter för integration

(Svenska) DRW var den 22 maj bjuden att hålla ett seminarium under Länsstyrelsen Norrbottens konferens Se Möjligheter för integration och delaktighet i samhället med fokus på flyktingars situation i fokus.

(Svenska) Funktionshinderperspektiv på rätten till familjeåterförening och familjeliv i Sverige för nyanlända

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في السويدية.