(Svenska) DRW sprider sina observationer

(Svenska) DRW har börjat sprida sina observationer om situationen för migranter med normbrytande funktionalitet. Föredragningar och diskussioner har gjorts med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB, och Forum idéburna organisationer med social inriktning.

(English) Meet DRW’s intern Maggie

(English) My name is Margaret Muru and I am in my last term as a student in Campus Nyköping where I am studying to become an integration pedagog. The last 5 weeks I had my LIA intern period where i was lucky to have a chance to work and practice with Independent living institute (ILI).

(English) Network meeting in Botkyrka – with project “Flexibel Samhällsinformation”

(English) Julius Ntobuah from DRW met with representatives from Huddinge and Salem municipalities and with the organisation Hela Människan in Botkyrka, the Swedish church in Huddinge as well as with other organisations.

(Svenska) Se Möjligheter för integration

(Svenska) DRW var den 22 maj bjuden att hålla ett seminarium under Länsstyrelsen Norrbottens konferens Se Möjligheter för integration och delaktighet i samhället med fokus på flyktingars situation i fokus.