(Svenska) Hej mitt namn är Lili

(Svenska) Hej mitt namn är Lili. Jag har en halvsidesförlamning. Joy är min dotter. Tack vare min kompis fick jag information om DRW och kontakt med projektet samt att jag blev aktiv i aktiviteter som photovoicekursen.

(Svenska) DRW lever vidare

(Svenska) Mellan september 2107 och december 2020 genomfördes Disabled Refugees Welcome som projekt med stöd från Arvsfonden. Projektet med syftet att förbättra integrationen för migranter med normbrytande funktionalitet skrapade endast på isbergets topp!

(Svenska) DRW:s projektkonferens var en stor händelse!

(Svenska) Var en stor händelse! Malin Bernt – dagens moderator ledde oss genom dagen till vilken 126 personer hade anmält sig. Många fick förhinder i sista stund men vi var som mest 87 deltagare samtidigt och 56 personer som var kvar under hela dagen till slutet.

(Svenska) Adolf Ratzka – Tal den 26 november 2020

(Svenska) Under hösten 2015 blev jag skakad av bilder av flyktlingsströmmen ur mellanöstern som svepte över världen och främst Europa. Bilderna av människor på flykt från krig, nöd och förtryck väkte i mig minnen av min egen familjs stora trauma. 1946 – jag var 2 år gammal

(Svenska) Remissyttrande över En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) – Independent Living Institute

(Svenska) Independent Living Institute (ILI) lämnar remissyttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). ILI är en ideell tankesmedja och projektplattform inom medborgarrättsrörelsen Independent Living av personer med normbrytande funktionalitet