DRW:s nya fältarbetare med juridisk kompetens.

DRW välkomnar Ola Linder som är jurist med fokus på mänskliga rättigheter och funkis frågor. Inom ramen för arbetet som DRW har genomfört under första året har det identifierats ett återkommande behov av juridisk expertrådgivning bland både målgruppen, DRW:s team och myndighetspersonal. I projektet  Med Lagen som Verktyg finns det mycket kunskap gällande rättigheter för … Continue reading DRW:s nya fältarbetare med juridisk kompetens.

Human rights of people with disabilities should be incorporated into swedish law!

was the message from Denise Crosso, F!s candidate för fullmäktige in Gothenburg when she visited DRW before the Swedish elections and left us with a huge smile. The UN Convention on the Rights for People with Disabilities was ratified a long time ago, Sweden has already tried to follow the recommendations voluntarily but it seems … Continue reading Human rights of people with disabilities should be incorporated into swedish law!

DRW och projektet Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.

Hjärnkoll startades 2009 av Myndigheten för delaktighet och har sedan dess utbildat ca. 300 ambassadörer. 2015 blev Hjärnkoll “Riksförbundet Hjärnkoll” i ett samarbete mellan organisationerna i Nationell samverkan för psykisk hälsa, där arbete sker för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa, förändra negativa attityder och minska diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa. Genom en metod … Continue reading DRW och projektet Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.

DRW teamet bjöd in nyckelaktörer till ett samtal om lösningar

DRW:s referensgruppsmöte med nyckelaktörer för etableringen verkar lovande med deltagare som visade stort engagemang. Onsdagen den 19 september 2018 träffade projektet Disabled Refugees Welcome olika representanter för myndigheter och organisationer som arbetar med etablering och funktionspolitiska frågor. DRW teamet träffade nyckelaktörer såsom Pedro Landfors från Myndigheten för delaktighet (MFD), Sara Järver från Kvot-projektet Stockholm Stad, … Continue reading DRW teamet bjöd in nyckelaktörer till ett samtal om lösningar

Disabled Refugees Welcome’s list of demands

Increased participation for newcomers with nn-normative abilities on issues connected to health, employment, education, family, migration policy/politics of establishment, accommodation and transport. Commitment from the Swedish Migration Agency and the municipalities to create a common framework following the UNHCR’s Resettlement Assessment Tool: Refugees with Disabilities. Access to adapted Swedish language education and vocational programmes of … Continue reading Disabled Refugees Welcome’s list of demands

High hopes for the proposals from the Inquiry on the reception and housing of applicants for asylum and newly arrived migrants

Watch the live broadcasting of DRW’s seminar at the Almedalen Week here Better interviews from the start, and better cooperation between authorities; these were often the proposed solutions to the problems discussed at Disabled Refugees Welcomes’s seminar at the Almedalen Week. Non-normative abilities and needs for support should be identified at an early stage with … Continue reading High hopes for the proposals from the Inquiry on the reception and housing of applicants for asylum and newly arrived migrants

A study about the arabic speaking participants in DRW

DRW interview report: Nine participants with Arabic as a common denominator Introduction: This report is written on the study of the first nine interviews that the Disabled Refugees Welcome project team carried out with people who speak Arabic as a native language or as an official language of the countries they come from. All interviewees … Continue reading A study about the arabic speaking participants in DRW

Language, an issue of accessibility

Is the communication between migrants with non-normative abilities and Swedish authorities deficient? At the roundtable dialogue number two with representatives for the Social Services Administration, City of Stockholm, Chavia Ali, field worker within the DRW project described the communication during meetings between newcomers with non-normative abilities and the Swedish authorities. Chavia is DRW’s Arabic speaking … Continue reading Language, an issue of accessibility