Monthly drop-in

DRW vill träffa flera personer som är nyanlända och har olika normbrytande funktionssätt. Därför har vi nu bestämt att ha en monthly drop-in där alla personer inom vår målgrupp är välkomna att delta. En gång i månaden kommer DRW att erbjuda våra gäster möjligheten att träffa andra människor från olika delar av världen med olika … Fortsätt läsa Monthly drop-in

Öppet hus:

Långväga besök från Skellefteå Den 16 mars hade DRW sitt första Öppet Hus där vi bjöd intresserade personer att komma och höra oss i projektet prata om arbetet med nyanlända med normbrytande funktionsvariationer. Bland de som kom var Sisay som kom hela vägen från Skellefteå för att träffa oss och vår rådgivare Ola Linder. Sisay … Fortsätt läsa Öppet hus:

DRW träffar BOSSE råd-stöd och kunskapscenter

DRW träffades med en av de äldsta verksamheter som riktar sig till personer som har migrerat till Sverige och lever med fysiska normbrytande funktionalitet. Verksamheten startade 1981 som ett projekt, som hette Huvudstaprojektet, med medel från Allmänna Arvsfonden. Eftersom de vanligaste frågeställningarna som dominerade då var kopplade till rätten till egen bostad och adekvat service … Fortsätt läsa DRW träffar BOSSE råd-stöd och kunskapscenter

Missa inte våra temadagar under våren

DRW vill börja året med en serie av temadagar under våren och bjuder in myndigheter, organisationer och andra intresserade inom funktionspolitiska frågor, integrationsfrågor och migration. Save the dates! Temadag 2 Nyanlända med funktionsvariation och Etableringsprogrammet Hur fungerar etableringsprogrammet för nyanlända personer i som har en funktionsnedsättning och/eller nedsatt arbetsförmåga? Kom och delta på DRWs temadag om … Fortsätt läsa Missa inte våra temadagar under våren

Moderaternas förslag riskerar att ytterligare begränsa nyanländas rättigheter

Frågor om migration och integration har varit närvarande i samhällsnyheter, tidningar och sociala medier under de senaste åren. Relevant för Disabled Refugees Welcomes arbete i denna debatt är den tillfälliga migrations lagändringen som började gälla sommaren 2016. Enligt denna tillfälliga lagändring har flyktingar och skyddsbehövande asylsökande inte längre rätt till permanent uppehållstillstånd. Detta gäller till … Fortsätt läsa Moderaternas förslag riskerar att ytterligare begränsa nyanländas rättigheter