News about the project disabled refugees welcome

Project Mutual Integration and the Right to Work granted funding

2021-12-08. On Wednesday the Independent Living Institute received the gratifying news that our project “Ömsesidig integration och rätten till arbete” (Mutual Integration and the Right to Work) has been granted funding by the Swedish General Heritage Fund. The project is intended to build on the experience from Disabled Refugees Welcome, and will work in an … Continue reading “Project Mutual Integration and the Right to Work granted funding”

Workshop for speakers of  arabic and dari with disabilities

      November 27-28, 2021  Independent Living Institute (ILI) will have a workshop for speakers of  arabic and dari with disabilities. These workshops are to empower refugees with disabilities in their host country – Sweden. The topics to be covered are: Self-determination and full participation of  refugees with disabilites according to the CRPD Swedish … Continue reading “Workshop for speakers of  arabic and dari with disabilities”

Joint ILI and UNHCR initiative to empower refugees with disability in Sweden

      In October and November 2021 Independent Living Institute (ILI) will conduct a series of workshops that are supported by UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries. These workshops are to empower refugees with disability in their receiving country – Sweden. The topics to be touched upon are: Disabled Women – Proud … Continue reading “Joint ILI and UNHCR initiative to empower refugees with disability in Sweden”

(Svenska) DRW:s projektkonferens var en stor händelse!

(Svenska) Var en stor händelse! Malin Bernt – dagens moderator ledde oss genom dagen till vilken 126 personer hade anmält sig. Många fick förhinder i sista stund men vi var som mest 87 deltagare samtidigt och 56 personer som var kvar under hela dagen till slutet.

(Svenska) Remissyttrande över En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) – Independent Living Institute

(Svenska) Independent Living Institute (ILI) lämnar remissyttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). ILI är en ideell tankesmedja och projektplattform inom medborgarrättsrörelsen Independent Living av personer med normbrytande funktionalitet

(Svenska) Projektkonferens den 26 november 2020 – Save the Date

(Svenska) Konferensen har som syfte att uppmärksamma livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige. De erfarenheter DRW samlat ligger till grund för olika arbetssätt som olika aktörer redan arbetar med, men som fler skulle behöva lära sig av.