Material

Download our info materials

English: DRW – Short Impact Report – June 2020

DRW:s metodhandbok – “Välkommen vem du än är”

DRW:s Informationshandbok: Vägar mot ömsesidig integration

English: DRW’s information handbook – The road to reciprocal integration

Lättläst på svenska: Integration för alla

Vägar till kunskap om fonder och stiftelser

Photovoice – English | Photovoice – Svenska | Photovoice – عربى (Arabiska) | Photovoice – አማርኛ (Amhariska)

Download our flyers:

DRW flyer in swedish

DRW درو flyer

DRW:s nyhetsbrevets arkiv,

Other important materials

Funding for disabled people

UNHCR’s Resettlement tool assessment for refugees with disabilities

AMiD – Access to services for migrants with disabilities

EDF’s “Toolkit on inclusion of refugees and migrants with disabilities”

Swedish: Länsstyrelsen Stockholm: Rapport 2020:4 – Bostad sist?- Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation i Stockholms län

PowerPoint presentations:

Webinar: Disabled Refugees and Liberty – Celebrating the 5th of May, the European Independent Living Day.