Disabled Refugees Welcome (DRW) – Verkligheten vid Covid 19 för migranter med normbrytande funktionalitet

Många av DRWs deltagare, migranter med normbrytande funktionalitet har det svårare på grund av Covid 19. Detta beror på många saker men främst på otillgängliga boenden, avsaknad av sociala insatser och ett socialt nätverk. Flera av dessa människor bor i socio-ekonomiskt svaga områden, har svårt att komma hemifrån och är isolerade. De som bor med anhöriga har svårare att distansera sig från varandra på grund av trångboddhet. Papperslösa faller ofta utanför sjukvård och förebyggande vårdinsatser.

Prata, prata, bara svenska

Tillgång till mänskliga rättigheter sker inte automatiskt. Stat, myndigheter och kommuner har skyldigheter gentemot enskilda, och enskilda behöver ofta på olika sätt stöd och samordning för att få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken. Disabled Refugees Welcome (DRW) är en plattform som ger stöd till migranter med normbrytande funktionalitet att få sina röster hörda. Här kommer … Fortsätt läsa Prata, prata, bara svenska

DRW:s metodhandbok – Välkommen vem du än är

DRW:s metodhandbok för ett tillgängligt mottagande och etablering av migranter med normbrytande funktionalitet. Metodhandboken är skapad för att aktivt motverka frånvaron av ett funktionshinderperspektiv inom mottangan det av migranter med normbrytande funktionalitet. Den ska även motverka bristande kunskap om samverkan mellan intersektionerna av makt, migration, etnicitet och funktionalitet på alla samhällsnivåer. Detta är särskilt viktigt gällande migrations- och etablerings politiska beslut, … Fortsätt läsa DRW:s metodhandbok – Välkommen vem du än är

Covid 19 OPEN LETTER TO LEADERS AT THE EU AND IN EU COUNTRIES: COVID-19 – DISABILITY INCLUSIVE RESPONSE

13 March 2020 In the light of the current pandemic and its disproportionate impact on persons with disabilities, the European Disability Forum (EDF) has developed the following recommendations for policy makers, through discussion with our members, based on our members’ current work, and priorities. These recommendations aim to address the range of risks persons with … Fortsätt läsa Covid 19 OPEN LETTER TO LEADERS AT THE EU AND IN EU COUNTRIES: COVID-19 – DISABILITY INCLUSIVE RESPONSE

DRW har lanserat sin handbok för en ömsesidig integration av migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige

”Vägar mot ömsesidig integration” är DRW:s informationshandbok till offentliga aktörer och civilsamhällets organisationer som möter migranter med normbrytande funktionalitet och arbetar med mottagande, etablering och/eller sociala insatser. Handboken ska bidra med verktyg till myndigheter och organisationer för ettarbete med utgångspunkt i funktionshindersperspektivet mot ett tillgängligt mottagande, etablering och en ömsesidig integration av migranter med normbrytande funktionalitet. Denna handbok har sin utgångspunkt i alla människors … Fortsätt läsa DRW har lanserat sin handbok för en ömsesidig integration av migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige

Svar på COVID-19 från kommissionär Dali

The COVID-19 pandemic is indeed particularly harmful to those who are most vulnerable from a health point of view. Social isolation measures, the risk of infection for bothcare professionals and personswith disabilities,together withthe limited availability of protective material create additional challenges.

DRWs virtuella måndsmingel ersätts med andra digitala format.

Situationen med Corona pandemin har påverkat DRWs målgrupp på fler front. Dels på grund av den bristande tillgängligheten som råder i samhället när det gäller information på olika språk och format ägnat till personer med olika normbrytande funktionalitet. Dels på grund av den konstaterade bristen av insatser för att höja den digitala litteracitet hos migranter … Fortsätt läsa DRWs virtuella måndsmingel ersätts med andra digitala format.

DRW vill nå ut med information om Coronaviruset och om sjukdomen Covid-19

Sprid denna information till personer som behöver information även på andra språk än svenska. Se bifogade länkar till aktuell information på andra språk. Håll dig informerad om myndigheternas regler som kan variera och ändras på kort varsel. Detta gäller exempelvis regler för redovisningar/intyg till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Ta reda på aktuella regler i dina … Fortsätt läsa DRW vill nå ut med information om Coronaviruset och om sjukdomen Covid-19

DRW kvinnogrupp träffas igen

DRW höll en helgträff för sin kvinnogrupp den 6 – 8 mars. I gruppen finns ett antal kvinnor som har migrerat till Sverige från Etiopien och Eritrea och har en normbrytande funktionalitet. Under denna tvådagars träff besvarades frågor som: Hur kan mina behov mötas? Hur fungerar systemet? Vad behöver man för att förbereda sig inför … Fortsätt läsa DRW kvinnogrupp träffas igen

Remissyttrande över SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

REMISSVAR / YTTRANDE Datum 2019-11-29 Dnr S2019/02213/FST                 Vår referens: Ola Linder/ILI Mottagare: s.remissvar@regeringskansliet.se Kopia: s.fst@regeringskansliet.se     Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL) och Independent Living Institute (ILI) är en del av medborgarrättsrörelsen Independent Living av personer med olika funktionsnedsättningar vars grundläggande principer är självbestämmande, självrespekt … Fortsätt läsa Remissyttrande över SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Mediebevakning om projektet Disabled Refugees Welcome

Under projektets år 2018 – 2019 har DRW varit intervjuad av flera intressanta medieaktörer och offentliga medieaktörer. Det visar på ett intresse för arbetet som görs inom ramen för rättigheter för migranter med normbrytande funktionalitet, och att ämnet är relevant och aktuellt. I september 2018 var DRW-projektets projektledare Jamie Bolling med i reportaget “Trygghet i … Fortsätt läsa Mediebevakning om projektet Disabled Refugees Welcome

Dilek ville berätta

Första gången i Göteborg När jag var i Göteborg var det inte så tillgängligt för människor som har funktionsnedsättning. Gatorna har för höga trottoarer och man måste vänta på att spårvagnen ska åka innan människor kan gå över gatan. Personer med funktionsnedsättning måste ha någon med sig, annars är det svårt att gå ut. Det … Fortsätt läsa Dilek ville berätta

Nätverksträff med fokus på migration och etablering

Den sjunde februari 2019 deltog DRW på en nätverksträff med fokus på migration och etablering som arrangerades av Forum idéburna organisationer med social inriktning. Temat för träffen var politisk påverkan från civilsamhället och effekten av den tillfälliga migrationslagen på civilsamhället och dess volontärer. Representanter från många organisationer var med, inklusive Röda Korset, Refugees Welcome Stockholm, … Fortsätt läsa Nätverksträff med fokus på migration och etablering