Remissyttrande över SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

REMISSVAR / YTTRANDE Datum 2019-11-29 Dnr S2019/02213/FST                 Vår referens: Ola Linder/ILI Mottagare: s.remissvar@regeringskansliet.se Kopia: s.fst@regeringskansliet.se     Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL) och Independent Living Institute (ILI) är en del av medborgarrättsrörelsen Independent Living av personer med olika funktionsnedsättningar vars grundläggande principer är självbestämmande, självrespekt … Fortsätt läsa Remissyttrande över SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Mediebevakning om projektet Disabled Refugees Welcome

Under projektets år 2018 – 2019 har DRW varit intervjuad av flera intressanta medieaktörer och offentliga medieaktörer. Det visar på ett intresse för arbetet som görs inom ramen för rättigheter för migranter med normbrytande funktionalitet, och att ämnet är relevant och aktuellt. I september 2018 var DRW-projektets projektledare Jamie Bolling med i reportaget “Trygghet i … Fortsätt läsa Mediebevakning om projektet Disabled Refugees Welcome

Dilek ville berätta

Första gången i Göteborg När jag var i Göteborg var det inte så tillgängligt för människor som har funktionsnedsättning. Gatorna har för höga trottoarer och man måste vänta på att spårvagnen ska åka innan människor kan gå över gatan. Personer med funktionsnedsättning måste ha någon med sig, annars är det svårt att gå ut. Det … Fortsätt läsa Dilek ville berätta

Nätverksträff med fokus på migration och etablering

Den sjunde februari 2019 deltog DRW på en nätverksträff med fokus på migration och etablering som arrangerades av Forum idéburna organisationer med social inriktning. Temat för träffen var politisk påverkan från civilsamhället och effekten av den tillfälliga migrationslagen på civilsamhället och dess volontärer. Representanter från många organisationer var med, inklusive Röda Korset, Refugees Welcome Stockholm, … Fortsätt läsa Nätverksträff med fokus på migration och etablering

DRW besökte SRFs Branschföreningsmöte i Härnösand

Taip Fejzuli från Republiken Nordmakedonien, kontaktpersonen för Synskadades Riksförbunds, SRF,  Branschföreningsmöte Öst och Centraleuropa, bjöd in Jamie Bolling från DRW till Härnösands Folkhögskola den 6 februari för nätverkets årliga kurs. Nätverket träffas några gånger per år för att lära sig nya saker. I år kom omkring 15 personer på kursen. Jamie blev bjuden för att … Fortsätt läsa DRW besökte SRFs Branschföreningsmöte i Härnösand

Kammarrätten dömer negativt i mål om rätt till bostad

Kammarrätten i Stockholm dömde den 25 februari i ett mål om rätten till bostad för personer som omfattas av bosättningslagen. Bakgrunden är att Lidingö stad beslutat att säga upp alla kontrakt som migranter haft efter att staden tagit emot dem efter anvisning från och med första mars 2016. Enligt staden har den ingen skyldighet att … Fortsätt läsa Kammarrätten dömer negativt i mål om rätt till bostad

Säg hej till Dilek, DRWs nya praktikant.

I början av februari började Dilek sin praktik hos Disabled Refugees Welcome (DRW). Dilek går på en daglig verksamhet som heter Misa, de fick tips om DRW genom DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet), som samarbetar med Misa. Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med normbrytande funktionalitet. Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktning och Arbetsinriktning. Verksamheten … Fortsätt läsa Säg hej till Dilek, DRWs nya praktikant.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

DRW höll tillsammans med BOSSE kunskapscentret en temadag om Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Pia Enhage som är Funktionshinderombudsman i Stockholms stad presenterade det senaste programmet som Stockholms Kommunfullmäktige beslutade om i maj 2018. Viktigt att lyfta är att programmet bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer … Fortsätt läsa Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Volontärverksamhet

Projektet ”Disabled Refugees Welcome” (DRW) som är på sitt andra år av tre kommer i kontakt med ensamstående personer med normbrytande funktionalitet men även familjer där någon har en normbrytande funktionalitet. Behov av stöd av volontärer I kontakter med flyktingar och migranter med normbrytande funktionalitet framkommer behov av stöd av volontärer. En del personer behöver … Fortsätt läsa Volontärverksamhet

DRWs Samarbete med HRF

Fredagen den 18e januari hade DRW sitt första möte med Erik Hall, representant för Hörselskadades förening i Stockholm (HRF) och projektledare för ett nytt projekt inom ramen för Länsstyrelsens TIA satsningen (Tidiga insatser för asylsökande). Läs mer om TIAs satsningen här Projektet startade i januari 2019 och kommer att ta slut 31 december 2019. Syftet med projektet … Fortsätt läsa DRWs Samarbete med HRF

Forum lösningar

Initiativet Forum lösningar har sitt ursprung i ett stort engagemang som visades när DRW hade sin alldeles första temadag om LSS och migration. Idén har fortsatt ta form efter att DRW möter mycket okunskap gällande frågor om rättigheterna för asylsökande och flyktingar med normbrytande funktionalitet. Det kunde konstateras då att genom att använda sig av … Fortsätt läsa Forum lösningar

Migranter med normbrytande funktionalitet – erfarenheter om asyl, vården och etablering.

Fredagen den 21 december 2018 samordnade DRW-teamet ett tvådagars event ägnat till personer som har migrerat till Sverige som har en normbrytande funktionalitet. DRW bjöd in projektdeltagare och volontärer som är aktiva inom DRW för att dela med varandra erfarenheter i det nya landet Sverige. Tanken var att tillsammans med teamet och volontärer skapa ett … Fortsätt läsa Migranter med normbrytande funktionalitet – erfarenheter om asyl, vården och etablering.