Disabled Refugees Welcome projektets team

Möt teamet för projektet Disabled Refugees Welcome

Rahel Abebaw Atnafu
Fältarbetare / administratör
tel: 0736794273
email: rahel@independentliving.org

Rahel är en positiv och driven person som har ägnat en stor del av sitt liv åt påverkansarbete inom funktionshinderrörelsen både i sitt hemland Etiopien och i Sverige. Rahel har varit engagerad ideellt som förbundsstyrelseledamot och generalsekreterare för The Federation of Ethiopian National Association of People with Disabilities (FENAPD). Hon har även arbetat på den Etiopiska avdelningen i nätverket Landmine Survivors Network.  Under sin tid i Sverige har Rahel varit admin assistent på organisationen MyRight där hon sedan 2013 har även varit styrelseledamot.
Rahel är idag administratör och fältarbetare i projektet Disabled Refugees Welcome. Hennes gedigna erfarenhet med arbetet inom funktionshinders rörelsen och drivkraft är en stor fördel och en ytterst god grund för arbetet med projektet Disabled Refugees Welcome.


profile photoJulius Ntobuah
Fältarbetare
tel: 
0729 25 26 47
email: 
julius@independentliving.org

Julius Ntobuah är en eldsjäl som hade varit politiskt engagerad och arbetat för mänskliga rättigheter i sitt hemland innan han kom till Sverige 2015. Julius hade en praktikplats på Independent Living Institute mellan mars – juni 2017 och tog då initiativet till projektet Disabled Refugees Welcome.
Julius är idag fältarbetare för projektet och har som uppdrag att skapa broar mellan målgruppen, organisationer och myndigheter med syfte att förbättra och tillgängliggöra mottagandet av nyanlända personer med normbrytande funktionalitet i Sverige. Julius egna erfarenheter av migration och inom funktionshinders frågor ger ett större perspektiv relevant för DRW-projektet.


photo Jamie BollingJamie Bolling
Projektledare
tel:
0705836866
email:
jamie@independentliving.org

Jamie har länge arbetat för rätten till ett självständigt liv för människor med funktionsnedsättning. Jamie Bolling är idag verksamhetsledare på Independent Living Institute och projektledare för Disabled Refugees Welcome projektet. Jamie har en magisterexamen i socialantropologi och arbetslivserfarenhet inom funktionshinderforskning, internationellt utvecklingssamarbete och andra områden inom funktionshinderpolitik. Från maj 2009 – oktober 2017 var Jamie verkställande direktör för ENIL – European Network on Independent Living.
Jamie blev medlem i STIL 1992, satt i STILs styrelse på 90-talet, och gör det nu igen som 2a vice ordförande.Hon var även medlem i den rådgivande panelen för den Europeiska plattformen för grundläggande rättigheter 2010 – 2014. Idag koordinerar hon även ett projekt som STIL har i Bosnien tillsammans med IC Lotos genom MyRight. Jamies olika politiska erfarenhet och uppdrag på lokal, regional, nationell och på EU nivå, i kombination med hennes omfattande kunskap inom arbetet för den internationella funktionshinder rörelsen gör henne perfekt som projektledare för DRW -projektet.


Sooz Romero
Kommunikatör & metodutvecklare
tel:
0729252662
email: sooz@independentliving.org 

Sooz är en engagerad och kreativ person som brinner för social rättvisa, mänskliga rättigheter och genuin delaktighet. Med gedigen erfarenhet inom metod- och verksamhetsutveckling, utbildningsverksamhet samt organisations- och styrelsearbete är Sooz expertisområden tillämpning av det intersektionella perspektivet i praktiken. Sooz har en magisterutbildning inom genusvetenskap med inriktning på normkritisk pedagogik och folkhälsovetenskap. Under 2013 – 2017 har Sooz varit ledamot i flera styrelser, däribland RFSL Stockholm, Interfem och Popkollo Stockholm.
Under 2013 var Sooz med att starta verksamheten RFSL Newcomers, riktad till målgruppen HBTQI asylsökande och migranter, där Sooz sedan arbetade som verksamhetsutvecklare. Sooz har även arbetat som metodutvecklare för en webbaserad moderatorsutbildning inom kampanjen No Hate Speech på uppdrag av Förening Norden. Under 2015 – 2017 har Sooz varit verksamhetsutvecklare för Riksorganisationen Popkollo och skapat olika utbildningar, samt utvecklat Popkollo Stockholms projekt Music som mötesplats som riktar sig till unga nyanlända/asylsökande tjejer och transpersoner. I projektet DRW arbetar Sooz som kommunikatör och metodutvecklare, där Sooz får användning av både sina förvärvade kunskaper och sina personliga erfarenheter som migrant, funkis och transperson.


photo RiittaleenaRiitta-Leena Karlsson
Expert
email:
riittaleena@independentliving.org

Riitta-Leena har arbetat i olika ledningsfunktioner inom äldre- och funktionshindersomsorgen inom Stockholms stad. Sedan slutet av 80-talet har hon arbetat med funktionshinderfrågor och var Stockholms stads första funktionshinderombudsman under åren 2002 – 2016. Under denna tid hade hon i uppgift att bevaka Stockholms stads verksamheter utifrån funktionshindersaspekter direkt underställd kommunstyrelsen. Riitta-Leena är född i Finland och har socionomexamen från Tammerfors Universitet. Hon flyttade till Sverige i början av 70-talet och tog examen till verksamhetsledare inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Arbetet inom Stockholms stad har inneburit omfattande samarbetskontakter inom staden och med berörda myndigheter och organisationer inom funktionshinderområdet. Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har engagerat henne under ett helt yrkesliv. Riitta-Leena har medverkat i utbildningar och konferenser både nationellt och internationellt. Efter pensionering år 2016 har hon fortsatt med utbildningsuppdrag. Riitta-Leena har i uppgift att stödja projektmedarbetarna med utbildning och handledning samt ge stöd i projektets myndighetskontakter.


Adolf Ratzka BildDr. Adolf Ratzka
Styrelseordförande, IL
e-mail:
adolf.ratzka@independentliving.org

Dr. Adolf Ratzka är född 1943 och uppvuxen i Tyskland. Han  fick polio 1961 och använder sedan dess elektrisk rullstol, ventilator och personlig assistans. Han bodde på sjukhus (1961 – 1996). Han har bedrivit universitetsstudier vid Kaliforniens universitet i Los Angeles (1966 -1973)  i sociologi (B S), housing and urban studies (M S, Ph D) samt vid Stockholms universitet (1978 – 1981) i psykologi (fil kand). Han var också forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (1981 – 1994) i byggnadsfunktionslära, arkitekturhögskola.
Dr. Adolf Ratzka  importerade independent Living-rörelsen till Skandinavien 1983, var initiativtagare till Stockholmskooperativet för Independent Living (ordförande fram till 1994) och till pilotprojektet med personlig assistans som blev modell för den statliga assistansersättningen 1994. Han är grundare och initiativtagare till en rad stora  organisationer och projekt däribland  European Network on Independent Living, ENIL (1989), Independent Living Institute (1993 – 2017), föreningen Med lagen som verktyg (sedan 2016). Han har deltagit som inbjuden expert/resource person om Independent Living vid FN Expert Seminars i Wien, Stockholm, Estland, Finland, Beijing, Costa Rica, Geneve, Taipei (medlem i International Review Committee 2017 angående Taiwans implementering av FN:s CRPD ). Dessutom var han gästprofessor i Disability Studies, Universidad de Costa Rica (1994-1995) och medlem i Handikappombudsmannens råd (1994 – 2002), stipendiat, World Institute on Disability, Oakland, California (1985).
Utmärkelser: utnämnd som ”European Visionary” i TIME Magazine Special Winter 98/99 edition ”Visions of Europe”,  European Citizen Award 2008.