Integritetspolicy

Disabled Refugees Welcome (DRW) integritetspolicy

Följande dokument är Independent Living Institutets integritetspolicy för projektet DRW projekt som beskriver sättet vi arbetar enligt GDPRs riktlinjer om personligt dataskydd. Denna policy hjälper dig som aktör eller deltagare att bland annat förstå vilken slags information DRW samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med nyhetsbrevets prenumeration eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Denna integritetspolicy innehåller en beskrivning på:

 1.  Vilka uppgifter sparar DRW
 2. Hur sparar DRW dina uppgifter
 3. Vad använder DRW dina kontaktuppgifter för?
 4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
 5. Hur längre sparar DRW dina uppgifter?
 6.  Vilka rättigheter har du?
 7. Hur hanterar vi dina kommentarer på hemsidan?
 8. Kontakt


1- Vilka uppgifter sparar DRW

DRW samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss via prenumeration av nyhetsbrev , till exempel namn, postadress, e-post och telefonnummer. DRW samlar och sparar dina uppgifter om du deltar i ett evenemang eller kontaktar oss för information eller frågor. Vi samlar även in uppgifter som  till exempel: namn eller e-mail adresser från våra kartläggningar för ideella organisationer som arbetar med DRWs målgrupp, nyckelaktörer för frågor som rör funktionspolitik, migrationspolitik från både den offentliga och privata sektorn.

2- Hur sparar DRW dina uppgifter

ILI lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet.

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

Independent Living Institute, org.nr. 802017-5090 är en stiftelse och benämns i detta dokument som ILI.
ILI har en gemensam IT-infrastruktur och har en ansvarig anställd som ser till att följa vedertagna skyddsåtgärder gällande vårt nätverk.
För nätverk relaterade frågor skriv till: philip@independentliving.org.

ILI driver flera projekt, blad denna DRW- projektet. Varje projekt har sin ansvarig anställd som har tillgång till tillhörande personuppgifter och databaser. Dessa ”Data” hanteras och ägs central av ansvariga personalen.  DRWs kommunikatör har således det bestämmande inflytandet över all Data och har genom denna integritetspolicy säkerställt hantering av dina personuppgifter.
DRWs lämpliga personalen är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. För frågor om hur DRW hanterar dina uppgifter skriv till: sooz@indepenpendentliving.org.

Hur skyddar vi din personliga information?

DRW vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Resultatrapport eller publiceringar anonymiseras i regel eller om så du önskar.

Länkar till andra sidor

www.disabledrefugeeswelcome.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som DRW inte har inflytande över. Dessa omfattas inte av denna policy.  DRW tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till www.disbledrefugeeswelcome.se.

3- Vad använder DRW dina kontaktuppgifter för?

Vi använder sparade uppgifter för att kunna skicka nyheter, evenemang, rapporter och relevant information om situationen för nyanlända personer med normbrytande funktionsförmågor i Sverige. 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skicka e-mail vid nyheter, info eller evenemag
 • Kontakta dig vid registrering för event eller kampanj
 • Besvara dina frågor via e-post
 • Analys och segmentering för riktade kampanjer eller nyheter
 • Utskick av generell eller riktad karaktär via e-post
 • Bjuda in till event/evenemang
 • Feedback, utvärderingar och undersökningar

4- Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i något syfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att stödja dig i vissa fall som du själv önskar.


5- Hur längre sparar DRW dina uppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till oss ger du medgivande till DRW att registrera, lagra samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.
DRW/ILI kommer att ha dina uppgifter aktiva efter din senaste aktivitet, till exempel genom att du deltagit i evenemang eller besökt, eller kontaktat oss i något ärende, detta om inte du själv avregistrerar dig från att ta emot nyhetsbrevet eller skriver till oss med en önskan om att raderas från vår databas under projekttiden, rapportering och dess uppföljning.

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

6- Vilka rättigheter har du?

Du har, när som helst, kostnadsfritt, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till vår kommunikationsavdelning på den adress som anges nedan.
För att kunna hitta dina personuppgifter i alla våra databaser behöver vi i vissa fall namn, organisationsnamn och e-mail adress.
Om du önskar anonymitet vid eventuell publicering av rapport, fallstudie eller artikel som du har deltagit i, skriv gärna till adressen nedan. För att kunna hitta dina personuppgifter behöver vi namn och e-mail adress.
Om du anser att de personuppgifter som DRW har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår kommunikationsansvarig på kommunication@disabledrefugeeswelcome.se.
Är du prenumerant för vårt nyhetsbrev kan du när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare utskick genom att skriva till vår kommunikationsavdelning eller via de elektroniska utskick du får. Om du har lämnat ett samtycke till DRW avseende DRWs personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke, genom att kontakta kommunication@disabledrefugeeswelcome.se.

7- Hur hanterar vi dina kommentarer på hemsidan?

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.  Kommentarer skickas till  Akismet Anti-Spam för  detektering av skräpmeddelanden.
En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. Kommentarer kan kontrolleras via automatiserade tjänster för detektering av skräppost. Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer  för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

8- Kontakt

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du sooz@independentliving.org.
När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Adress:
Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta
Sweden
Tel. 08-506 22 179.


Dessa villkor har fastställts av Disabled Refugees Welcomes kommunikationsansvarig och gäller från och med 2018-04-30