Disabled Refugees Welcome

 

Är du nyanländ och har en funktionsnedsättning?

→Vi kan tipsa om hur du kan gå till väga när du behöver ansöka om samhällets stödinsatser.
→Vi ger information om stöd som är aktuellt i din situation och vart du kan vända dig.

Ring oss:
+46 707828379

Mejla oss:
drw@independentliving.org