Disabled Refugees Welcome

Disabled Refugees Welcome (DRW) drivs av Independent Living Institute (ILI) och är ett projekt för migranter med normrytande funktionalitet och syftar till att hitta nya metoder som ska förbättra mottagande och etablering av migranter, asylsökande/flyktingar i Sverige

Vi riktar oss till personer som har erfarenhet av migration och av att leva med normbrytande funktionalitet, såväl som offentliga och privata aktörer som arbetar med projektets målgrupp.

Välkommen att kontakta oss om du har behov av stöd och vägledning, om du har kunskaper och erfarenheter relevanta för DRW eller på något annat sätt vill delta i projektet.

På denna webbsida kan du som besökare följa DRW-projektet i sin helhet, ta del av våra rapporter och annat ämnesrelaterat material som samlas här.

Senast hos DRW