Disabled Refugees Welcome project team, 4 personer

Disabled Refugees Welcome

Disabled Refugees Welcome (DRW) drivs av Independent Living Institute (ILI) och är ett projekt för nyanlända med normbrytande funktionaliteter. På denna webbsida kan du som besökare följa DRW-projektet i sin heltet, ta del av våra rapporter och annat ämnetsrelaterat material som samlas här.

Välkommen att kontakta oss om du har behov av stöd och vägledning, har kunskaper och erfarenheter relevanta för DRW eller på något annat sätt vill delta i projektet. Vi riktar oss till nyanlända personer som lever med olika normbrytande funktionaliteter såväl som offentliga och privata aktörer som arbetar med projektets målgrupp.