DRW:s informationshandbok – Vägar mot ömsesidig integration

  DRW lanserar idag i Almedalen den 5 juli 2019 sin informationshandbok till offentliga aktörer och civila samhället som arbetar med migranter med normbrytande funktionalitet. Handboken går igenom teoretiska kritiska ramverk, det rättsliga systemen för migration och sociala rättigheter, samt en analys av hur systemet fungerar för målgruppen utifrån berättelser. Vår förhoppning är att handboken ska … Fortsätt läsa DRW:s informationshandbok – Vägar mot ömsesidig integration

(English) Meet DRW’s intern Maggie

(English) My name is Margaret Muru and I am in my last term as a student in Campus Nyköping where I am studying to become an integration pedagog. The last 5 weeks I had my LIA intern period where i was lucky to have a chance to work and practice with Independent living institute (ILI).

(English) Network meeting in Botkyrka – with project ”Flexibel Samhällsinformation”

(English) Julius Ntobuah from DRW met with representatives from Huddinge and Salem municipalities and with the organisation Hela Människan in Botkyrka, the Swedish church in Huddinge as well as with other organisations.

LaSSe – en gräsrotsorganisation för funkisar i Göteborg

Torsdagen den 26e februari besökte DRW teamet LaSSe Brukarstödcenter i Göteborg. Mötet gav värdefulla insikter att sprida vidare till DRWs målgrupp i Västra Götalandsregionen.   LaSSe är baserat i Göteborg och har hela Västra Götalandsregionen som upptagningsområde, deras rådgivare åker även till Borås och Vänersborg för att träffa personer som är i behov av deras … Fortsätt läsa LaSSe – en gräsrotsorganisation för funkisar i Göteborg

Nya insikter genom Forum Lösningar

Fredagen den åttonde mars 2019 hade DRW sitt första möte inom ramen för nätverket Forum Lösningar. DRWs Forum Lösningar är ett försök att hitta möjliga vägar och strategier till praktisk-juridiska dilemman kopplade till rättigheter för migranter med normbrytande funktionalitet i praktiken och i mötet med myndigheter. På Forum Lösningar deltog Jamie Bolling, Independent Living Institutes … Fortsätt läsa Nya insikter genom Forum Lösningar

Lighthouse: snabbspår till integration – finns det?

Den 27 februari deltog DRW, bland 65 andra projekt, på en halvdags-konferens anordnad av Projektet Lighthouse som är ett kultur- och integrationsprojekt i Göteborg. Syftet med denna eftermiddagskonferens var att samla erfarenheter och insikter kring arbetet med integration för kunskapsutjämning som ett sätt att effektivisera integrationsarbetet som görs av alla deltagande projekt. Dagen började med … Fortsätt läsa Lighthouse: snabbspår till integration – finns det?

DRW analyserar Delmirapport om asylsökandes erfarenheter

DRW har tagit del av en ny forskningsrapport utgiven och finansierad av Delmi, som är regeringens delegation för migrationsstudier. Delmirapporten  “Asylsökandes möte med Sverige – lärdomar från en panelundersökning” är framtagen av Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, tillsammans med Jacob Sohlberg, fil. dr. i statsvetenskap. Fokus för undersökningen är de asylsökandes upplevelser av resan till … Fortsätt läsa DRW analyserar Delmirapport om asylsökandes erfarenheter

Disabled Refugees Welcome står bakom Forums remissvar över förslaget om att förlänga den tillfälliga lagen

DRW ställer sig tillsammans med åtta andra civilsamhällesorganisationer, bland andra Frälsningsarmén och Individuell Människohjälp, bakom Forum – idéburna organisationer med social inriktnings remissvar över regeringens förslag om en tvåårig förlängning av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Remissvaret utgår från ett intersektionellt perspektiv och lyfter de negativa konsekvenser som … Fortsätt läsa Disabled Refugees Welcome står bakom Forums remissvar över förslaget om att förlänga den tillfälliga lagen

Nätverksträff med fokus på migration och etablering

Den sjunde februari 2019 deltog DRW på en nätverksträff med fokus på migration och etablering som arrangerades av Forum idéburna organisationer med social inriktning. Temat för träffen var politisk påverkan från civilsamhället och effekten av den tillfälliga migrationslagen på civilsamhället och dess volontärer. Representanter från många organisationer var med, inklusive Röda Korset, Refugees Welcome Stockholm, … Fortsätt läsa Nätverksträff med fokus på migration och etablering

DRW besökte SRFs Branschföreningsmöte i Härnösand

Taip Fejzuli från Republiken Nordmakedonien, kontaktpersonen för Synskadades Riksförbunds, SRF,  Branschföreningsmöte Öst och Centraleuropa, bjöd in Jamie Bolling från DRW till Härnösands Folkhögskola den 6 februari för nätverkets årliga kurs. Nätverket träffas några gånger per år för att lära sig nya saker. I år kom omkring 15 personer på kursen. Jamie blev bjuden för att … Fortsätt läsa DRW besökte SRFs Branschföreningsmöte i Härnösand