Rundabordssamtal med DRW och RG –Integration

Den 12:e november 2019 samlades representanter från DRW, RG Integration, BOSSE, och SRF för ett rundabordssamtal om möjligheter och utmaningar som dessa olika projekt möter i arbetet med nyanlända personer med normbrytande funktionalitet, samt vilka möjliga framtida samarbeten som kan skapas utifrån samtalen. Bland deltagarna fanns Jamie Bolling – DRW, Julius Ntobuah – DRW, Annemarie … Fortsätt läsa Rundabordssamtal med DRW och RG –Integration

DRW medverkade i Kvotprojektets slutkonferens

Onsdagen den 13e november tog slutkonferensen för projektet “Stärkt mottagande och stöd till kvotflyktingar i Stockholms stad ”(Kvotprojektet) plats. Ett projekt som drivs av Socialförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och Region Stockholm. DRW medverkade med ett kort seminarium om hur DRW jobbar, resultat, utmaningar och idéer för vägen framåt, alla som baserats … Fortsätt läsa DRW medverkade i Kvotprojektets slutkonferens

Refugees Health Integration projektet

Tisdagen den 5e november 2019 hade projektet “Refugees Health Integration” sin första workshop med nyckelaktörer inom arbetet för integration, hälsa och etablering. Syftet med projektet är att skapa webb-baserade digitala resurser som ska främja integrationen av flyktingar i det europeiska hälsosystemet och kulturen. Projektet är en forskningsinsats i samarbete med  Karolinska Institutet, Sweden; University of … Fortsätt läsa Refugees Health Integration projektet

Förening för Rehabilitering och Utveckling – FRU

Föreningen Rehabilitering och Utveckling anordnade torsdagen den14e november ett seminarium på ABF som behandlade temat “Ny i Sverige med funktionsnedsättning – vilka möjligheter till stöd och rehabilitering finns och vad borde finnas? “ . FRU bildades 1984 av personer som arbetat med rehabilitering i låginkomstländer och saknade ett gemensamt forum för sitt engagemang. FRUs arbete riktas … Fortsätt läsa Förening för Rehabilitering och Utveckling – FRU

Kunskapsseminarium på Huddinge kommun

Den 8:e oktober 2019 genomförde DRW sin första utbildning om metoderna framtagna av DRW under två år med arbetet med migranter med normbrytande funktionalitet. Deltagarna på utbildningen var personer från Salem kommun och Huddinge kommun som arbetar med mottagningen av anvisade nyanlända. DRW:s team med Jamie Bolling, Rahel Abebaw, Riitta-Leena Karlsson och Sooz Romero presenterade projektets … Fortsätt läsa Kunskapsseminarium på Huddinge kommun

DRW med European Network on Independent Living (ENIL)

DRW-teamet genomförde två workshops tisdagen den 2a oktober 2019. Workshopen presenterades av projektets team som själva är personer med erfarenhet av migration och lever med normbrytande funktionalitet. Jamie Bolling, projektledare, presenterade projektet DRW och teamet Julius Ntobuah, Rahel Abebaw, Ola Linder, fältarbetare, och Sooz Romero, metodutvecklare och kommunikatör. Teamet gick igenom DRW:s arbetssätt och metodik, samt … Fortsätt läsa DRW med European Network on Independent Living (ENIL)

ENIL Freedom Drive 2019 – en marsch för verklig Independent Living

Den 1a till den 3e oktober tog ENIL Freedom Drive 2019 plats i Bryssel. The European Network for Independent Living, ENIL arrangerar detta evenemang vartannat år. I år fyllde ENIL 30 år och över hundra personer kom från Norden med buss, bil och flyg samt hundratals personer från andra länder inom och utanför EU.  Många … Fortsätt läsa ENIL Freedom Drive 2019 – en marsch för verklig Independent Living

DRW och projektet RG Integration gemensamma drop-in på Rehab Station

Disabled Refugees Welcome och projektet RG Integration organiserade gemensamt ett drop-in tisdagen den 8 oktober. Cirka 20 personer möttes på Rehab Station i Solna för att lära känna varandra och dess respektive aktiviteter. Syftet med detta drop-in var att deltagare från respektive projekt skulle träffas och skapa nya kontakter och nätverk. Deltagarna skulle också uppleva … Fortsätt läsa DRW och projektet RG Integration gemensamma drop-in på Rehab Station

DRW-projektet nu i sitt tredje år

Den 1:a september började DRW sitt sista projektår för Arvsfonden. På programmet står bland annat lanseringen av DRW:s metodhandbok som syftar till att ge praktiska råd om hur att arbeta för ökat deltagande av migranter med normbrytande funktionalitet. Metoden är ägnad till offentliga aktörer och civilsamhället som möter målgruppen i sina verksamheter.  Året är fullspäckat … Fortsätt läsa DRW-projektet nu i sitt tredje år

Två år med DRW-projektet

Den 31a augusti  avslutade DRW sitt andra år. Detta var ett avgörande år för projektet Disabled Refugees Welcome eftersom en informationshandbok skulle tas fram baserat på all empiri och omvärldsbevakningar som DRW har samlat in och gjort under år ett.  Avgörande var också att förankra materialet med respektive myndighet och referensgruppen. År två kan betraktas … Fortsätt läsa Två år med DRW-projektet

”Nya gymnasielagen”- om rättslig osäkerhet för unga migranter med normbrytande funktionalitet

Den “nya gymnasielagen” innehåller ändringar som syftar till att låta vissa gymnasiestudenter stanna i Sverige som annars enligt begränsningslagen inte skulle ha fått det. Argumentationen för att genomföra dessa förändringar var att många av dessa gymnasiestudenter redan anpassat sig till Sverige och fortfarande gick på gymnasiet, då skulle de kunna ansöka om uppehållstillstånd.  Emellertid var … Fortsätt läsa ”Nya gymnasielagen”- om rättslig osäkerhet för unga migranter med normbrytande funktionalitet

DRW:s undersökning i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm -om boendesituationen för migranter med normbrytande funktionalitet

Våren 2019 började DRW sitt samarbete med Länsstyrelsen Stockholm och deltog den 4e mars 2019 i referensgruppsmöte med civilsamhället – om nyanländas bosättning och bostadssituation.  Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att det finns beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga nyanlända, samt verka för regional samverkan och för att behovet av bostäder tillgodoses. Länsstyrelsens Elin … Fortsätt läsa DRW:s undersökning i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm -om boendesituationen för migranter med normbrytande funktionalitet

DRW:s prova på Boccia!

Ett event i samarbete med Spinalis- Rekryteringsgrupp Integration och Bosse Råd, stöd & kunskapscenter. När: 8e oktober kl 17:00 – 20:00 Plats: Rehab Station Adress: Frösundsviks allé 4 Kom med och spela boccia med oss, häng med på fika, prata och passa på att bekanta dig med Rehab Stations sporthall som är en plats för … Fortsätt läsa DRW:s prova på Boccia!

Stöd av volontärer behövs inom DRW

Behov:  DRW kommer i kontakt med migranter med normbrytande funktionalitet som har behov av stöd i myndighetskontakter och stöd med tolkning. Det är vanligt med stödbehov vid ansökning av insatser och kontakter med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvårdens verksamheter och med den aktuella kommunen. En del behöver stöd för att komma igång med … Fortsätt läsa Stöd av volontärer behövs inom DRW

Photovoice- en metod för ökad delaktighet av migranter med normbrytande funktionalitet

I slutet av juli satte DRW i gång med sina första Photovoice sessioner och kommer att fortsätta under augusti och med en avslutande session i september. DRW gick ut med en annons för att hitta personer inom målgruppen migranter från Afrika med normbrytande funktionalitet i Stockholmsområdet. Tanken är att gruppen ska träffas mellan sju till … Fortsätt läsa Photovoice- en metod för ökad delaktighet av migranter med normbrytande funktionalitet