(English) Short Impact Report – June 2020

(English) This short impact report offers a glimpse of the work carried out by DRW from September 2017 until June 2020. A goal has been to keep the report short so detail is limited but still given so that the reader can gain a good understanding of the project at hand. The purpose of this document is to be able to spread information on DRW with a hope to find funding for a future national knowledge and support center for disabled migrants.

Integration för alla!

DRW- projektet har nu lanserat sin informationshandbok på lättläst svenska: ”Integration för alla!” En bok för alla som möter migranter med normbrytande funktionalitet. Integration för alla är en lättläst version på svenska av DRW:s informationshandbok ”Vägar mot ömsesidig integration”. Handboken ger stöd till alla som i sitt yrke möter migranter med normbrytande funktionalitet att arbeta … Fortsätt läsa Integration för alla!

Covid 19 OPEN LETTER TO LEADERS AT THE EU AND IN EU COUNTRIES: COVID-19 – DISABILITY INCLUSIVE RESPONSE

13 March 2020 In the light of the current pandemic and its disproportionate impact on persons with disabilities, the European Disability Forum (EDF) has developed the following recommendations for policy makers, through discussion with our members, based on our members’ current work, and priorities. These recommendations aim to address the range of risks persons with … Fortsätt läsa Covid 19 OPEN LETTER TO LEADERS AT THE EU AND IN EU COUNTRIES: COVID-19 – DISABILITY INCLUSIVE RESPONSE

Kort om webbinariet den 5:e maj: Disabled Refugees and Liberty

Tisdagen den 5:e maj firade Disabled Refugees Welcome-projektet (DRW) tillsammans med European Network for Independent Living (ENIL) the European Independent Living Day och sände live sitt webinar ”Disabled Refugees and Liberty”. Hör vad UNHCR:s protection officer – disability inclusion Ricardo Pla Cordero säger om deras arbete med migranter med normbrytande funktionalitet inom EU, vilka strategier … Fortsätt läsa Kort om webbinariet den 5:e maj: Disabled Refugees and Liberty

DRW har lanserat sin handbok för en ömsesidig integration av migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige

”Vägar mot ömsesidig integration” är DRW:s informationshandbok till offentliga aktörer och civilsamhällets organisationer som möter migranter med normbrytande funktionalitet och arbetar med mottagande, etablering och/eller sociala insatser. Handboken ska bidra med verktyg till myndigheter och organisationer för ettarbete med utgångspunkt i funktionshindersperspektivet mot ett tillgängligt mottagande, etablering och en ömsesidig integration av migranter med normbrytande funktionalitet. Denna handbok har sin utgångspunkt i alla människors … Fortsätt läsa DRW har lanserat sin handbok för en ömsesidig integration av migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige

Vägar till kunskap om fonder och stiftelser

Det finns ett stort antal fonder och stiftelser som beviljar medel för olika ändamål exempelvis när en person lever i en ekonomiskt utsatt situation. Här nedan följer en del tips på hur man kan hitta fram till medel som finns att söka. Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se › ekonomiskt-stod › stiftelser Man kan söka ekonomiskt stöd från … Fortsätt läsa Vägar till kunskap om fonder och stiftelser

DRW vill nå ut med information om Coronaviruset och om sjukdomen Covid-19

Sprid denna information till personer som behöver information även på andra språk än svenska. Se bifogade länkar till aktuell information på andra språk. Håll dig informerad om myndigheternas regler som kan variera och ändras på kort varsel. Detta gäller exempelvis regler för redovisningar/intyg till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Ta reda på aktuella regler i dina … Fortsätt läsa DRW vill nå ut med information om Coronaviruset och om sjukdomen Covid-19

Hjärnkolls projekt “Den egna berättelsen om psykisk ohälsa och migration” – spridningsseminarium

Den 19e februari 2020 tog spridningsseminariet för Hjärnkolls och arvsfondsprojektet “Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration” plats. DRW deltog på seminariet som var en avslutning avprojektet och  relevant för vårt arbete med migranter med normbrytande funktionalitet.  Seminariet leddes av projektledaren Caroline Lindström, och Didi Hakki som är ambassadör för Hjärnkoll delade med … Fortsätt läsa Hjärnkolls projekt “Den egna berättelsen om psykisk ohälsa och migration” – spridningsseminarium

Remissyttrande över SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

REMISSVAR / YTTRANDE Datum 2019-11-29 Dnr S2019/02213/FST                 Vår referens: Ola Linder/ILI Mottagare: s.remissvar@regeringskansliet.se Kopia: s.fst@regeringskansliet.se     Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL) och Independent Living Institute (ILI) är en del av medborgarrättsrörelsen Independent Living av personer med olika funktionsnedsättningar vars grundläggande principer är självbestämmande, självrespekt … Fortsätt läsa Remissyttrande över SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

DRW på Almedalen- med temat Hälsa på lika villkor

Independent Living Institute (ILI) hade genom sitt projekt Disabled Refugees Welcome (DRW) möjlighet att medverka under Almedalsveckan 2019. Almedalen är en demokratifrämjande arena som möjliggör mötet mellan politiker och det civila samhället. Genom otaliga seminarier och konferenser skapas goda chanser till kompetensutveckling och nätverkande med organisationer, myndigheter och medborgare. Den 3:e  och 5:e juli höll … Fortsätt läsa DRW på Almedalen- med temat Hälsa på lika villkor

DRW:s informationshandbok – Vägar mot ömsesidig integration

DRW lanserar idag i Almedalen den 5 juli 2019 sin informationshandbok till offentliga aktörer och civila samhället som arbetar med migranter med normbrytande funktionalitet. Handboken går igenom teoretisk kritiska ramverk, det rättsliga systemen för migration och sociala rättigheter, samt en analys av hur systemet fungerar för målgruppen utifrån berättelser. Vår förhoppning är att handboken ska leda … Fortsätt läsa DRW:s informationshandbok – Vägar mot ömsesidig integration

DRW besökte SRFs Branschföreningsmöte i Härnösand

Taip Fejzuli från Republiken Nordmakedonien, kontaktpersonen för Synskadades Riksförbunds, SRF,  Branschföreningsmöte Öst och Centraleuropa, bjöd in Jamie Bolling från DRW till Härnösands Folkhögskola den 6 februari för nätverkets årliga kurs. Nätverket träffas några gånger per år för att lära sig nya saker. I år kom omkring 15 personer på kursen. Jamie blev bjuden för att … Fortsätt läsa DRW besökte SRFs Branschföreningsmöte i Härnösand

Hur ser samarbetet mellan Migrationsverket och UNHCR ut?

Enligt Migrationsverkets rapport “Sveriges flyktingkvot 2018”är UNHCR:s viktigaste kriterier när personer väljs ut för vidarebosättning utsatthet och behov av internationellt skydd. De grupper som är särskilt utsatta i flyktsituationer är bland andra kvinnor och barn utan stödjande nätverk och personer som är sjuka eller har funktionsnedsättningar. DRW:s fältarbetare har kunnat hitta verktyg och stödmaterial framtagna … Fortsätt läsa Hur ser samarbetet mellan Migrationsverket och UNHCR ut?