Disabled Refugees Welcome i Almedalen!

Välkommen hit vem du än är? Det talas mycket om nyanlända, migration och integration i dagens politiska debatt. De flesta är överens om att integrationen inte fungerar men hur den ska förbättras råder delade meningar om. En tydlig trend är dock att allt fler ropar efter strängare regler vilka i allt högra grad också hörsammas. … Fortsätt läsa Disabled Refugees Welcome i Almedalen!

Nätverksbesök på Individuell Människohjälp (IM)

DRW teamet besökte Individuell Människohjälp onsdagen den 23e maj. IM är en biståndsorganisation som har funnits sedan 1938 och grundades av Brita Holmström. IMs internationella arbete har sina fokusområden inom utbildning, hälsa och försörjning medan inriktningen i Sverige är ömsesidig integration. IMs grundmetodik baseras på en filosofi där individen är sin egen drivkraft för att … Fortsätt läsa Nätverksbesök på Individuell Människohjälp (IM)

DRW på Aimday Funktionshinder i Uppsala

Den 26 april deltog Disabled Refugees Welcome, DRW, på AimDay funktionshinder på Kunskapscentrum SUF i Uppsala. Diskussion om funktionshinderfrågor Aimday är ett initiativ som ska ge möjlighet för personer som arbetar med  funktionshinderfrågor, personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar och forskare att mötas och diskutera om hur hindren i samhället kan minskas. DRW hade valts … Fortsätt läsa DRW på Aimday Funktionshinder i Uppsala

Språk, en tillgänglighetsfråga

Brister kommunikationen mellan nyanlända med normbrytande funktionalitet och svenska myndigheter? Chavia Ali, fältarbetare inom projektet DRW, berättade under rundabordssamtal två med Stockholms stads socialförvaltnings representanter, om hur kommunikationen ser ut i mötet mellan nyanlända personer med funktionsvariation och de svenska myndigheterna. Chavia är DRWs arabisktalande fältarbetare och har genomfört många intervjuer med nyanlända personer med … Fortsätt läsa Språk, en tillgänglighetsfråga

Nadia Hadad visits Independent Living Institute and the DRW team

Disabled Refugees Welcome had the honor to meet Nadia Hadad under a study visit she did to ILI the 11th of April 2018. Nadia Hadad is currently on the Board of GRIP (Equal Rights for Each Person with a Disability) and the board of members for ENIL (European Network for Independent Living). In 2003, while … Fortsätt läsa Nadia Hadad visits Independent Living Institute and the DRW team

Kvot-projektet ska se över mottagandet av kvotflyktingar

Sara Järver och Sureya Calli, projektledare för Stockholms stads Kvot-projekt, introducerade projektet för DRW under vårt rundabordssamtal del 2 den 9 april 2018. Kvot-projektet har som syfte att studera mottagandet av nyanlända kvotflyktingar i Stockholms län. Kvot-projektet hör till Avdelningen för mottagandet av nyanlända på Socialförvaltningen. De samarbetar med Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms läns Landsting och Intro … Fortsätt läsa Kvot-projektet ska se över mottagandet av kvotflyktingar

Koordination Norrort

Den 23 april deltog representanter från DRW  på ett nätverksmöte med Koordination NorrOrt som är en viktig aktör inom integrationsområdet för nyanlända i  Stockholmsregion. DRW träffade bland andra Josefin Daleskog som är samordnande strateg för koordinationen i norra Stockholm, som förvaltas av Sollentuna kommun. Hon berättade för oss att målgruppen för arbetet inom koordination Norrut … Fortsätt läsa Koordination Norrort

Round table del 2

Stockholms stad socialförvaltning Den 14 februari hade DRW sitt första rundabordssamtal med Stockholms stad Socialförvaltningen. Bland annat kom vi överens om att starta ett närmare samarbete. Syftet är att förstärka samverkan mellan den ideella sektorn och myndigheter som är ansvariga för frågor rörande funktionshinderpolitik. Den 9 april kommer DRW att ha en uppföljning genom ytterligare … Fortsätt läsa Round table del 2

This month Unheard hero:

The charismatic and positive Hany Hany Hassan Mohamed Nasr is a disabled asylum seeker who came to Sweden seven months ago. Hany came to Sweden via Paris by plane, from France to Holland and then to Sweden. An Egyptian having stayed in  Kuwait for one year, he is currently living in one of the asylum … Fortsätt läsa This month Unheard hero:

The DRW Unheard heroes

Unheard heroes is a series of stories about the Disabled Refugees experiences, feelings, thoughts and wishes. DRW is creating this space as a platform for disabled newcomers in Sweden to express themselves, take place, get place, make place for their voices, thoughts or experiences expressed the best way they can and want to communicate through. … Fortsätt läsa The DRW Unheard heroes

Monthly drop-in

DRW vill träffa flera personer som är nyanlända och har olika normbrytande funktionssätt. Därför har vi nu bestämt att ha en monthly drop-in där alla personer inom vår målgrupp är välkomna att delta. En gång i månaden kommer DRW att erbjuda våra gäster möjligheten att träffa andra människor från olika delar av världen med olika … Fortsätt läsa Monthly drop-in

Öppet hus:

Långväga besök från Skellefteå Den 16 mars hade DRW sitt första Öppet Hus där vi bjöd intresserade personer att komma och höra oss i projektet prata om arbetet med nyanlända med normbrytande funktionsvariationer. Bland de som kom var Sisay som kom hela vägen från Skellefteå för att träffa oss och vår rådgivare Ola Linder. Sisay … Fortsätt läsa Öppet hus:

Disabled Refugees Welcome -Interview study results

Introduction A first Interview study has been carried out by Disabled Refugees Welcome (DRW) using the first ten cases collected by the DRW team.  The interview data was collected from the period November 2017 to February 2018. The participants in this study got in contact with us through field workers informal channels such as church … Fortsätt läsa Disabled Refugees Welcome -Interview study results

En lyckad temadag 1- LSS och Migration

Temadagen LSS och migration var en stor succé. DRW fick besök av representanter för olika myndigheter såsom arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Sörmlands museum, bland andra. Temadagen började med ett rum fylld  med drivna personer som bidrog med sina kunskaper och erfarenheter av att jobba med frågor som rör Lagen om stöd och … Fortsätt läsa En lyckad temadag 1- LSS och Migration