Moderaternas förslag riskerar att ytterligare begränsa nyanländas rättigheter

Frågor om migration och integration har varit närvarande i samhällsnyheter, tidningar och sociala medier under de senaste åren. Relevant för Disabled Refugees Welcomes arbete i denna debatt är den tillfälliga migrations lagändringen som började gälla sommaren 2016. Enligt denna tillfälliga lagändring har flyktingar och skyddsbehövande asylsökande inte längre rätt till permanent uppehållstillstånd. Detta gäller till … Fortsätt läsa Moderaternas förslag riskerar att ytterligare begränsa nyanländas rättigheter

DRW nätverkar!

DRW kommer inom kort bjuda in organisationer att svara på en enkät om deras arbete med nyanlända med funktionsnedsättningar. Formuläret kommer att ta cirka 5 minuter att fylla i och har som syfte att skapa ett nätverk av funktionspolitiska organisationer som på olika sätt arbetar med målgruppen nyanlända. Ambitionen är att skapa en större förståelse … Fortsätt läsa DRW nätverkar!

Välkommen till DRWs hemsida

Disabled Refugees Welcome (DRW) drivs av Independent Living Institute (ILI) och är ett projekt för nyanlända med normbrytande funktionaliteter. På denna webbsida kan du som besökare följa DRW-projektet i sin heltet, ta del av våra rapporter och annat ämnetsrelaterat material som samlas här. Välkommen att kontakta oss om du har behov av stöd och vägledning, har … Fortsätt läsa Välkommen till DRWs hemsida