DRW:s nya fältarbetare med juridisk kompetens.

DRW välkomnar Ola Linder som är jurist med fokus på mänskliga rättigheter och funkis frågor.

Inom ramen för arbetet som DRW har genomfört under första året har det identifierats ett återkommande behov av juridisk expertrådgivning bland både målgruppen, DRW:s team och myndighetspersonal. I projektet  Med Lagen som Verktyg finns det mycket kunskap gällande rättigheter för personer med normbrytande funktionaliteter som DRW kan använda sig av. Däremot är kunskapen om migrationsrättsliga processer och praxis inte lika hög. Därför vill DRW starta en referensgrupp med fokus på juridiskt kunskapsutbyte där Ola Linder kommer att ingå som samordnande jurist.

DRW har sett att det inte finns tydliga eller vedertagna riktlinjer för hur myndigheter, ideella organisationer eller själva målgruppen ska agera rörande frågor om migration i relation till funktionshinderpolitik. I synnerhet med den nuvarande tillfälliga lagen om TUT (Tillfällig Uppehållstillstånd), familjeåterförening gällande försörjningskravet och vilka rättigheter som nyanlända asylsökande eller flyktingar med funktionsnedsättningar har under och efter asylprocessen.

DRW:s huvudsakliga mål är att skapa metoder och guider för att förbättra mottagandet av nyanlända personer med funktionsvariationer samt förbättra etableringsinsatser för målgruppen. Därför har DRW:s team startat en rådgivningsverksamhet som fyller det kunskapsglapp som uppstår i mötet mellan målgruppen och myndigheter.

DRW vill också med särskilt förebyggande syfte och i mån av resurser  ta fram en guide som kan användas av både myndigheter som till exempel Migrationsverket och Socialtjänsten i fall den tillfälliga utlänningslagen förlängs eller permanentas.

Samordnarens roll

  • En guide som informerar målgruppen om vilka rättigheter som är aktuella för
    asylsökande eller flyktingar med normbrytande funktionalitet. I guiden ska också ingå exempel på hur ansökningsprocessen kan se ut utifrån migrationsstatus och gällande migrations lagstiftningen i landet.
  • Att utbilda och skapa seminarier eller workshops där nyckelaktörer och målgruppen bjuds in för att ta del av den nya kunskapen.
  • Rekommendationer som kan ges till myndigheter och politiker över hur att upprätthålla FN:s konventioner för mänskliga rättigheter som Sverige har åtagit sig att följa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.