Aktuellt i projektet

DRW nätverkar!

DRW kommer inom kort bjuda in organisationer att svara på en enkät om deras arbete med nyanlända med funktionsnedsättningar. Formuläret kommer att ta cirka 5 minuter att fylla i och har som syfte att skapa ett nätverk av funktionspolitiska organisationer som på olika sätt arbetar med målgruppen nyanlända. Ambitionen är att skapa en större förståelse … Fortsätt läsa DRW nätverkar!

Fria tidningen skriver om DRW

DRWs arbete har uppmärksammats av Fria tidningen som i förra veckan intervjuade projektledaren Jamie Bolling och fältarbetaren Julius Ntobuah. ”– Vi vill förbättra integrationen och utveckla en modell för att välkomna nyanlända och asylsökande som kan användas över hela Sverige, berättar Julius Ntobuah, som nu jobbar som fältarbetare inom projektets uppsökande verksamhet.” Hela artikeln går … Fortsätt läsa Fria tidningen skriver om DRW

Välkommen till DRWs hemsida

Disabled Refugees Welcome (DRW) drivs av Independent Living Institute (ILI) och är ett projekt för nyanlända med normbrytande funktionaliteter. På denna webbsida kan du som besökare följa DRW-projektet i sin heltet, ta del av våra rapporter och annat ämnetsrelaterat material som samlas här. Välkommen att kontakta oss om du har behov av stöd och vägledning, har … Fortsätt läsa Välkommen till DRWs hemsida