Aktuellt i projektet

Monthly drop-in

DRW vill träffa flera personer som är nyanlända och har olika normbrytande funktionssätt. Därför har vi nu bestämt att ha en monthly drop-in där alla personer inom vår målgrupp är välkomna att delta. En gång i månaden kommer DRW att erbjuda våra gäster möjligheten att träffa andra människor från olika delar av världen med olika … Fortsätt läsa Monthly drop-in

Öppet hus:

Långväga besök från Skellefteå Den 16 mars hade DRW sitt första Öppet Hus där vi bjöd intresserade personer att komma och höra oss i projektet prata om arbetet med nyanlända med normbrytande funktionsvariationer. Bland de som kom var Sisay som kom hela vägen från Skellefteå för att träffa oss och vår rådgivare Ola Linder. Sisay … Fortsätt läsa Öppet hus:

Disabled Refugees Welcome -Interview study results

Introduction A first Interview study has been carried out by Disabled Refugees Welcome (DRW) using the first ten cases collected by the DRW team.  The interview data was collected from the period November 2017 to February 2018. The participants in this study got in contact with us through field workers informal channels such as church … Fortsätt läsa Disabled Refugees Welcome -Interview study results

En lyckad temadag 1- LSS och Migration

Temadagen LSS och migration var en stor succé. DRW fick besök av representanter för olika myndigheter såsom arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Sörmlands museum, bland andra. Temadagen började med ett rum fylld  med drivna personer som bidrog med sina kunskaper och erfarenheter av att jobba med frågor som rör Lagen om stöd och … Fortsätt läsa En lyckad temadag 1- LSS och Migration

Studiebesök på Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – DHR

Den 17 januari 2018 var DRW på studiebesök hos DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet). Denna studiebesök är den första koordineringsmöte mellan DRW och DHR som samarbetspartner inom DRW. Studiebesöket gav teamet ett större inblick i det historiska perspektivet av DHRs som organisation och verksamhet. Flera av DRWs medarbetare kände inte till DHR och uttryckte glädje över … Fortsätt läsa Studiebesök på Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – DHR

Disabled Refugees Welcome höll sitt första Round Table

– med Stockholm Stad på Alla Hjärtans Dag Onsdagen den 14 e februari 2018 höll Disabled Refugees Welcome sitt första Round table event med Stockholm Stad. En bra dag för att dela med oss av vår hjärtefråga – Welcoming Disabled Refugees Round table är en metod för ett horisontellt kommunikationssätt där syftet är att ändra … Fortsätt läsa Disabled Refugees Welcome höll sitt första Round Table

DRW träffar BOSSE råd-stöd och kunskapscenter

DRW träffades med en av de äldsta verksamheter som riktar sig till personer som har migrerat till Sverige och lever med fysiska normbrytande funktionalitet. Verksamheten startade 1981 som ett projekt, som hette Huvudstaprojektet, med medel från Allmänna Arvsfonden. Eftersom de vanligaste frågeställningarna som dominerade då var kopplade till rätten till egen bostad och adekvat service … Fortsätt läsa DRW träffar BOSSE råd-stöd och kunskapscenter

Nätverks – enkät

Kartläggning för insatser som görs för både personer som är nyanlända och/eller personer som lever med normbrytande funktionssätt. Var med i vår kartläggning och hjälp oss att skapa ett starkare nätverk för nyanlända personer med icke normativa funktionssätt.  Formuläret tar cirka 5 minuter att fylla i och har som syfte att skapa ett nätverk av … Fortsätt läsa Nätverks – enkät

Engagera dig

Alla kan stödja detta initiativ med någonting,varje liten sak gör en skillnad. Om du vill hjälpa oss genom att dela dina kunskaper och erfarenheter kan du göra det genom att fylla i formuläret här. Disabled Refugees Welcome är ett initiativ som startade på grund av tystnaden, isolering och brist på stöd som nyanlända asylsökande personer … Fortsätt läsa Engagera dig

Missa inte våra temadagar under våren

DRW vill börja året med en serie av temadagar under våren och bjuder in myndigheter, organisationer och andra intresserade inom funktionspolitiska frågor, integrationsfrågor och migration. Save the dates! Temadag 2 Nyanlända med funktionsvariation och Etableringsprogrammet Hur fungerar etableringsprogrammet för nyanlända personer i som har en funktionsnedsättning och/eller nedsatt arbetsförmåga? Kom och delta på DRWs temadag om … Fortsätt läsa Missa inte våra temadagar under våren

Moderaternas förslag riskerar att ytterligare begränsa nyanländas rättigheter

Frågor om migration och integration har varit närvarande i samhällsnyheter, tidningar och sociala medier under de senaste åren. Relevant för Disabled Refugees Welcomes arbete i denna debatt är den tillfälliga migrations lagändringen som började gälla sommaren 2016. Enligt denna tillfälliga lagändring har flyktingar och skyddsbehövande asylsökande inte längre rätt till permanent uppehållstillstånd. Detta gäller till … Fortsätt läsa Moderaternas förslag riskerar att ytterligare begränsa nyanländas rättigheter

DRW nätverkar!

DRW kommer inom kort bjuda in organisationer att svara på en enkät om deras arbete med nyanlända med funktionsnedsättningar. Formuläret kommer att ta cirka 5 minuter att fylla i och har som syfte att skapa ett nätverk av funktionspolitiska organisationer som på olika sätt arbetar med målgruppen nyanlända. Ambitionen är att skapa en större förståelse … Fortsätt läsa DRW nätverkar!