Disabled Refugees Welcome höll sitt första Round Table

– med Stockholm Stad på Alla Hjärtans Dag

Onsdagen den 14 e februari 2018 höll Disabled Refugees Welcome sitt första Round table event med Stockholm Stad. En bra dag för att dela med oss av vår hjärtefråga – Welcoming Disabled Refugees

Round table är en metod för ett horisontellt kommunikationssätt där syftet är att ändra maktdimensionerna för en öppnare kommunikation. DRW har använt sig av denna metod för att på ett effektivare sätt starta en dialog med nyckelaktörer för funktionspolitiska frågor inom statliga myndigheter. Det var ett lyckat möte som resulterade i en större förståelse för våra respektive verksamheter, information om hur vi arbetar med målgruppen nyanlända med normbrytande funktionsvariation och briljanta tips på olika sätt som vi tillsammans kan driva vidare våra framtida samarbeten. Round Table series första gäst var Stockholm Stads Socialförvaltning.

Se Stockholm Stads Socialförvaltning bildpresentation här

DRW fick träffa representanter från avdelningen för stadsövergripande sociala frågor där LSS-hälsan ingår. Astrid Tornberg  som är strateg i funktionshinderfrågor gick igenom en karta över socialförvaltningens organisation och struktur. Det uppmärksammades under samtalet att Socialförvaltningen har en ny avdelning för mottagande av nyanlända. Paulina Slazak som är strateg i socialpsykiatri och Anna von Rinder Beckerart som utredare/strateg i flyktingfrågor berättar att Stockholm stad har ett politiskt uppdrag enligt budget att utveckla Peer Support inom socialpsykiatri – utvecklingsarbete ska ske på Norrort och Söderort.


DRW träffade även Pia Enhagen som är en av stadens funktionshinderombudspersoner. Uppdraget som ombudsperson är bland annat att vara av stöd och en kompletterande drivkraft till stadens ansvariga nämnder och styrelser inom ramen för frågor som rör levnadsförhållanden och förutsättningar för delaktighet för människor med funktionsnedsättning.  Pia Ehnhage berättade att Funktionshinder programmet “Stockholm för alla” –  är på remiss den 16 feb med beslut från kommunfullmäktigen i april. Hon lyfte upp programmets viktiga aspekter som ska fångar upp brister, tillvägagångssätt och inkluderar råd och information till individer. Programmet inom Staden är baserat på den nationella strategin som har som mål att all offentligt verksamhet ska inkludera ett funktionshinderperspektiv


DRW Round table gästades även av representanter för Forum Carpe Ingela Nilsson och Mia Grauers. Forum Carpe har som uppdrag att samordna och genomföra adekvat kompetensutveckling mellan samtliga 26 kommuner i Stockholms län. Detta genom skapandet av ett nätverk där erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning.

Se Forum Capes bilpresentation här

Ingångar till samarbete mellan Stockholm Stads Socialförvaltningen och DRW

Under andra timmen för mötet samlades olika ideer och förslag på hur ett framtid samarbete mellan statsförvaltningen och projektet DRW skulle se ut.
Konkret handlar samarbetet i nuläget om:

  • En ömsesidigt informationsutbyte där DRW stödjer staden med information och resultat förvärvat under projektets gång.
  • Forum Carpes omfattande nätverk i länet och även nationellt skulle kunna användas som en kanal för att nå ut till målgruppen och för att få kompetensutveckling inom utifrån funktionshinder perspektivet och inom ramen för vårt arbetet med nyanlända
  • Verksamheten informerar om DRW samt återkommer med kontaktuppgifter på nyckelpersoner som projektet teamet bör ha i sitt nätverk.
  • Socialförvaltningens Avdelningen för mottagande av nyanlända har en omfattande nätverk i staden och kan förmedla kontakterna till DR teamet för samarbete.
  • Socialförvaltningens strateger informerar om DRW till både inom handläggarnas nätverket som i sin tur informerar de nyanlända personer som de träffar.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.