DRW är medlem i referensgruppen för projektet -Hälsofrämjande etablering.

Måndagen den 3e september var DRW teamet på ett uppstartsmöte för referensgruppen till projektet Hälsofrämjande etablering. Detta är ett projekt med samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden, och Sveriges Kommuner och Landsting  (SKL) är projektägare. Starten av projektet var i december 2017 och slutet är planerat till december 2020. Carina Cannertoft från SKL är projektledare för projektet Hälsofrämjande etablering, hon menar att syftet med detta är att skapa ett arbetssätt som gör det möjligt att identifiera ohälsa hos nyanlända. Detta kommer i sin tur att göra att etableringsinsatserna i Sverige utvecklas så att personer med ohälsa/ funktionsnedsättning får bättre möjligheter att snabbare komma i arbete, studier eller meningsfull sysselsättning.

Projektet Hälsofrämjande etablering startade efter en förstudie som visar på att ohälsa eller funktionsvariationer hos nyanlända inte identifieras under etableringsprocessen. Vilket utifrån ett hälsofrämjande perspektiv innebär att dessa personers förutsättningar för att delta fullt ut i etableringen minskar och därmed försämras dessa människors möjlighet och tillgång till arbete, studier eller att delta i samhället.

Målgruppen för projektet är nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med en särskild betoning på kvinnors delaktighet. De som har avslutat etableringsuppdraget inom de senaste sex månaderna kan också delta i projektet.

Syftet med referensgruppen menar hon är att de som jobbar inom projektet ska få bättre förståelse för personer som har eller har haft ohälsa och/eller funktionsnedsättning och som har flyttat till Sverige.

Den 3 september träffades deltagarna i referensgruppen för projektet Hälsofrämjande etablering, Jamie Bolling, och Julius Ntobuah från Disabled Refugees Welcome samt Elin Sundeman, Rahebe Rezai Nejad och Irene Oryema från Hjärnkoll, med lokala projektmedarbetare och delade med sig av erfarenheter, planer och sjösättning av de olika lokala projekten som finns i bla. Gävle, Umeå, Växjö och Malmö. Den nationella delen av projektet är baserad i Stockholm där det finns ett kansli och en styrgrupp som ska hålla samman lokala projekt och möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensam utvärdering av samverkan. Lokala delprojekt kommer att omfatta knappt 500 projektdeltagare.

Mer om projektet finns här

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.