DRW-projektet nu i sitt tredje år

Den 1:a september började DRW sitt sista projektår för Arvsfonden. På programmet står bland annat lanseringen av DRW:s metodhandbok som syftar till att ge praktiska råd om hur att arbeta för ökat deltagande av migranter med normbrytande funktionalitet. Metoden är ägnad till offentliga aktörer och civilsamhället som möter målgruppen i sina verksamheter.  Året är fullspäckat … Fortsätt läsa DRW-projektet nu i sitt tredje år

Två år med DRW-projektet

Den 31a augusti  avslutade DRW sitt andra år. Detta var ett avgörande år för projektet Disabled Refugees Welcome eftersom en informationshandbok skulle tas fram baserat på all empiri och omvärldsbevakningar som DRW har samlat in och gjort under år ett.  Avgörande var också att förankra materialet med respektive myndighet och referensgruppen. År två kan betraktas … Fortsätt läsa Två år med DRW-projektet

”Nya gymnasielagen”- om rättslig osäkerhet för unga migranter med normbrytande funktionalitet

Den “nya gymnasielagen” innehåller ändringar som syftar till att låta vissa gymnasiestudenter stanna i Sverige som annars enligt begränsningslagen inte skulle ha fått det. Argumentationen för att genomföra dessa förändringar var att många av dessa gymnasiestudenter redan anpassat sig till Sverige och fortfarande gick på gymnasiet, då skulle de kunna ansöka om uppehållstillstånd.  Emellertid var … Fortsätt läsa ”Nya gymnasielagen”- om rättslig osäkerhet för unga migranter med normbrytande funktionalitet

DRW:s undersökning i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm -om boendesituationen för migranter med normbrytande funktionalitet

Våren 2019 började DRW sitt samarbete med Länsstyrelsen Stockholm och deltog den 4e mars 2019 i referensgruppsmöte med civilsamhället – om nyanländas bosättning och bostadssituation.  Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att det finns beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga nyanlända, samt verka för regional samverkan och för att behovet av bostäder tillgodoses. Länsstyrelsens Elin … Fortsätt läsa DRW:s undersökning i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm -om boendesituationen för migranter med normbrytande funktionalitet

DRW:s prova på Boccia!

Ett event i samarbete med Spinalis- Rekryteringsgrupp Integration och Bosse Råd, stöd & kunskapscenter. När: 8e oktober kl 17:00 – 20:00 Plats: Rehab Station Adress: Frösundsviks allé 4 Kom med och spela boccia med oss, häng med på fika, prata och passa på att bekanta dig med Rehab Stations sporthall som är en plats för … Fortsätt läsa DRW:s prova på Boccia!

Stöd av volontärer behövs inom DRW

Behov:  DRW kommer i kontakt med migranter med normbrytande funktionalitet som har behov av stöd i myndighetskontakter och stöd med tolkning. Det är vanligt med stödbehov vid ansökning av insatser och kontakter med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvårdens verksamheter och med den aktuella kommunen. En del behöver stöd för att komma igång med … Fortsätt läsa Stöd av volontärer behövs inom DRW

Photovoice- en metod för ökad delaktighet av migranter med normbrytande funktionalitet

I slutet av juli satte DRW i gång med sina första Photovoice sessioner och kommer att fortsätta under augusti och med en avslutande session i september. DRW gick ut med en annons för att hitta personer inom målgruppen migranter från Afrika med normbrytande funktionalitet i Stockholmsområdet. Tanken är att gruppen ska träffas mellan sju till … Fortsätt läsa Photovoice- en metod för ökad delaktighet av migranter med normbrytande funktionalitet

DRW på Stockholms Syncentral

Torsdagen den 22 augusti besökte DRW-teamet Stockholms Syncentral tillsammans med Lennart Karlsson och Jimmy pettersson, båda intressepolitiska handläggare från SRF. Deltagande från Stockholms Syncentral var Åsa Jidell, som är teamchef för vuxenteamet, kuratorer Christian Fabien och Sara Andersson, sjukgymnasten och punktskriftläraren John Sundholm , IT-pedagogen Hinni Hreinson och Catharina Arvidsson som är synpedagog.  Syftet med … Fortsätt läsa DRW på Stockholms Syncentral

DRW träffar Migrationsverket

Den 8e augusti 2019 träffade DRW:s projektledare Jamie Bolling, fältarbetarna Rahel Afnafu och Julius Ntobuah Bengt Gradin som jobbar på Migrationsverket och med projektet Rekryteringsgruppen (RG). RG Integration är ett projekt i samarbete med Migrationsverket och Linköping Universitet som drivs av Spinalis och har som syfte att utbilda Migrationsverket om målgruppens förutsättningar. Deras målgrupp är … Fortsätt läsa DRW träffar Migrationsverket

DRW på Almedalen- med temat Hälsa på lika villkor

Independent Living Institute (ILI) hade genom sitt projekt Disabled Refugees Welcome (DRW) möjlighet att medverka under Almedalsveckan 2019. Almedalen är en demokratifrämjande arena som möjliggör mötet mellan politiker och det civila samhället. Genom otaliga seminarier och konferenser skapas goda chanser till kompetensutveckling och nätverkande med organisationer, myndigheter och medborgare. Den 3:e  och 5:e juli höll … Fortsätt läsa DRW på Almedalen- med temat Hälsa på lika villkor

DRW:s informationshandbok – Vägar mot ömsesidig integration

  DRW lanserar idag i Almedalen den 5 juli 2019 sin informationshandbok till offentliga aktörer och civila samhället som arbetar med migranter med normbrytande funktionalitet. Handboken går igenom teoretiska kritiska ramverk, det rättsliga systemen för migration och sociala rättigheter, samt en analys av hur systemet fungerar för målgruppen utifrån berättelser. Vår förhoppning är att handboken ska … Fortsätt läsa DRW:s informationshandbok – Vägar mot ömsesidig integration

(English) Disabled Refugees Welcome at Järvaveckan 2019

(English) Disabled Refugees Welcome project participated in the Järvaveckan for the first time from the 12th of June until the 16th of June. Järvaveckan is about reducing the distance between people and elected representatives. The living hub of Järvaveckan is a great meeting place for community engagement.

DRW deltog i Funktionsrätt Stockholms Län seminarium under Järvaveckan – Satsa på vår hälsa!

Jamie Bolling fick möjlighet att presentera DRW som projekt och den bild som projektet har samlat från de berättelser av över 80 migranter med normbrytande funktionalitet. De flesta möter hinder för att få tillgång till vård och sociala insatser som de är i behov av.