socialstyrelsens studie om ensamkommande barn med normbrytande funktionalitet.

DRW team på Socialstyrelsens hearing om nyanlända barn.

DRW deltog på en hearing med flera organisationer i civilsamhället hos Socialstyrelsen för att diskutera frågor om situationen för asylsökande och nyanlända barn samt barn utan tillstånd att vistas i Sverige med funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen håller på att ta fram en förstudie på temat på eget initiativ, det vill säga utan att Socialstyrelsen fått ett regeringsuppdrag. Arbetet kompletterar och fördjupar kunskaper inom området som annars inte fått plats inom ramen för det kunskapscenter om ensamkommande barn som togs fram i april 2017 i ett regeringsuppdrag.

Under hearingen behandlades främst frågan om vad som behövs utifrån Socialstyrelsens uppdrag för att målgruppen ska få det stöd som de har rätt till på samma villkor som andra barn.

Frågan är komplex, och flera organisationer berörde olika problemformuleringar som finns på området. Det gällde allt från skillnader i kulturell syn på funktionsnedsättning och tillgänglig information om vilket stöd som går att söka. DRW uppmärksammade kommuners ansvar att säkerställa insatser genom socialtjänstlagen, eftersom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inte är tillgänglig för målgruppen.

Kommunerna kan bli bättre på att fatta beslut grundat på Sveriges internationella åtaganden, som rätten till personlig assistans och annat stöd för att kunna leva självbestämt i samhället oberoende i av funktionsnedsättning genom artikel 19 Funktionsrättskonventionen. Vidare kan Socialstyrelsen utgå ifrån perspektivet när föreskrifter tas fram som kommunerna måste följa.

Förstudien pågår till och med februari 2019 och socialstyrelsen tar gärna emot inspel från det civila samhället om situationen för målgruppen och förslag som Socialstyrelsen kan arbeta med.  

Författare: Ola Linder

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.