fyra personer som ler mot kameran

Funktionshindersuppdrag – Länsstyrelsen Stockholm besökte DRW

Tisdagen den 30e oktober träffade DRWs team Klas Herrmansson som är utvecklingsledare på enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor i Länsstyrelsen Stockholm.

Klas Herrmansson hittade DRW projektet på en lista av förmånstagare från allmänna Arvsfondens nyanländasatsning, han blev genast nyfiken på projektet och ville veta mer om arbetet som DRW teamet gör.

I sitt kontakt-brev skriver Klas att “civilsamhället är en oerhört viktig aktör inom både sakfrågan och funktionshinderspolitiken”, vilket är utgångspunkten för DRWs arbete med nyanlända personer med normbrytande funktionalitet. DRW välkomnar initiativet och ser det som ett positivt tecken på att myndigheter börjar ta mer ansvar gällande funktionshinderperspektivet med ökat deltagande av personer med funktionsvariationer i formandet av olika samhällsutvecklings-insatser.

Ett nationellt uppdrag

Klas Herrmansson berättade för DRW om Länsstyrelsens nya nationella funktionshinderuppdrag. Länsstyrelserna tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD) ska under 2018 – 2020 ge stöd till kommuner och landsting att genomföra sina funktionshinderpolitiska planer och åtgärder som syftar till att öka delaktigheten och tillgängligheten i samhället.

Han berättar att inom ramen för uppdraget har en kartläggning gjorts över hur arbetet med funktionshinderspolitiken ser ut i Sveriges olika kommuner utifrån delaktighet och tillgänglighet. Kartläggningen ger underlag på hur kommunen engagerar personer med normbrytande funktionaliteter, andra kommuninvånare och det civila samhället, samt vilken typ av stödbehov som finns i respektive kommun.

Underlaget blir stödmaterial för att matcha kommuner som på liknande sätt engagerar sina invånare utifrån frågeställningarna, ‘vad behövs?’ och ‘vad har gjorts?’
Inom uppdraget, menar Klas, kommer Länsstyrelserna och MDF även att arbeta för att öka kunskapen i länen om det nationella funktionshinderpolitiska målet och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nyanlända med funktionsvariation bör räknas med

För DRW är det en prioritet att lyfta vikten av funktionshinderperspektivet i mottagande och etablering av nyanlända personer med normbrytande funktionalitet, samt förberedelserna som bör tas i beaktning inför ankomsten av dessa personer.

DRWs resultatrapport gjord ur en kvalitativ analys av intervju-enkäter, visar att flera projektdeltagare uttrycker missnöje med att SFI undervisningen inte är anpassad till egna förutsättningar och förmågor. En till aspekt av etableringsinsatserna som visar sig sakna funktionshinderperspektivet är otillgängliga boenden som tilldelas rullstolsanvändare, samt tillfälliga boenden som bara gäller under den två-åriga etableringstiden.

DRWs rekommendationer för arbetet med mottagande och etablering av nyanlända personer med normbrytande funktionalitet gör anspråk på en intersektoriell samverkan mellan flera samhällsaktörer och myndigheter. I synnerhet gällande etableringsinsatser ur ett hälsofrämjande perspektiv med ökad delaktighet av representanter för funktionshinderorganisationer.

Möjligt samarbete:

Stödet som ska ges till kommuner och landsting, berättar Klas Herrmansson, ska ges utifrån kommunernas, landstingens och regionernas olika behov och förutsättningar. Han berättar att de vill jobba vidare med artikel 19 och utbilda kommuner och landsting i sitt arbete med delaktighet och tillgänglighet. Ett sätt att samarbeta skulle kunna vara att skapa möjlighet för att organisationer som arbetar med funktionshinders-frågor ska kunna komma till tals och representera sig själva, och på så sätt vara experter i frågor som rör egna erfarenheter av att leva i ett samhälle utifrån normbrytande funktionsförmågor.

Independent Living Institutet har genom sitt projekt “Med Lagen som Verktyg” till exempel arbetat med att öka och sprida kunskap om vad diskriminering i samband med funktionsnedsättning är, genom utbildningar, seminarier och konferenser. De har också arbetat med att utveckla en rättspraxis som främjar och trycker på tillämpningen av lagar och konventioner så att dessa ska efterlevas.

Disabled Refugees Welcome har skapat en plattform för att personer som är nyanlända och har en normbrytande funktionalitet ska kunna komma till tals och berätta om hur mottagandesystemet har fungerat och hur effektiv etableringen varit i relation till sina normbrytande funktionaliteter och erfarenheter av migration.

Tanken är att efter tre år kommer det att finnas handböcker för både nyanlända med funktionsvariationer och myndigheter som arbetar med målgruppen.

Vi ser fram emot att samarbeta och dela med oss av vård värdefulla kunskap runt om i Sverige och öka medvetenheten kring funktionshindersperspektivet och vad en kan göra för att främja det.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.