Kunskapsseminarium på Huddinge kommun

Den 8:e oktober 2019 genomförde DRW sin första utbildning om metoderna framtagna av DRW under två år med arbetet med migranter med normbrytande funktionalitet. Deltagarna på utbildningen var personer från Salem kommun och Huddinge kommun som arbetar med mottagningen av anvisade nyanlända. DRW:s team med Jamie Bolling, Rahel Abebaw, Riitta-Leena Karlsson och Sooz Romero presenterade projektets … Fortsätt läsa Kunskapsseminarium på Huddinge kommun

Mediebevakning om projektet Disabled Refugees Welcome

Under projektets år 2018 – 2019 har DRW varit intervjuad av flera intressanta medieaktörer och offentliga medieaktörer. Det visar på ett intresse för arbetet som görs inom ramen för rättigheter för migranter med normbrytande funktionalitet, och att ämnet är relevant och aktuellt. I september 2018 var DRW-projektets projektledare Jamie Bolling med i reportaget “Trygghet i … Fortsätt läsa Mediebevakning om projektet Disabled Refugees Welcome

DRW med European Network on Independent Living (ENIL)

DRW-teamet genomförde två workshops tisdagen den 2a oktober 2019. Workshopen presenterades av projektets team som själva är personer med erfarenhet av migration och lever med normbrytande funktionalitet. Jamie Bolling, projektledare, presenterade projektet DRW och teamet Julius Ntobuah, Rahel Abebaw, Ola Linder, fältarbetare, och Sooz Romero, metodutvecklare och kommunikatör. Teamet gick igenom DRW:s arbetssätt och metodik, samt … Fortsätt läsa DRW med European Network on Independent Living (ENIL)

ENIL Freedom Drive 2019 – en marsch för verklig Independent Living

Den 1a till den 3e oktober tog ENIL Freedom Drive 2019 plats i Bryssel. The European Network for Independent Living, ENIL arrangerar detta evenemang vartannat år. I år fyllde ENIL 30 år och över hundra personer kom från Norden med buss, bil och flyg samt hundratals personer från andra länder inom och utanför EU.  Många … Fortsätt läsa ENIL Freedom Drive 2019 – en marsch för verklig Independent Living

DRW och projektet RG Integration gemensamma drop-in på Rehab Station

Disabled Refugees Welcome och projektet RG Integration organiserade gemensamt ett drop-in tisdagen den 8 oktober. Cirka 20 personer möttes på Rehab Station i Solna för att lära känna varandra och dess respektive aktiviteter. Syftet med detta drop-in var att deltagare från respektive projekt skulle träffas och skapa nya kontakter och nätverk. Deltagarna skulle också uppleva … Fortsätt läsa DRW och projektet RG Integration gemensamma drop-in på Rehab Station

Dilek ville berätta

Första gången i Göteborg När jag var i Göteborg var det inte så tillgängligt för människor som har funktionsnedsättning. Gatorna har för höga trottoarer och man måste vänta på att spårvagnen ska åka innan människor kan gå över gatan. Personer med funktionsnedsättning måste ha någon med sig, annars är det svårt att gå ut. Det … Fortsätt läsa Dilek ville berätta

DRW-projektet nu i sitt tredje år

Den 1:a september började DRW sitt sista projektår för Arvsfonden. På programmet står bland annat lanseringen av DRW:s metodhandbok som syftar till att ge praktiska råd om hur att arbeta för ökat deltagande av migranter med normbrytande funktionalitet. Metoden är ägnad till offentliga aktörer och civilsamhället som möter målgruppen i sina verksamheter.  Året är fullspäckat … Fortsätt läsa DRW-projektet nu i sitt tredje år

Två år med DRW-projektet

Den 31a augusti  avslutade DRW sitt andra år. Detta var ett avgörande år för projektet Disabled Refugees Welcome eftersom en informationshandbok skulle tas fram baserat på all empiri och omvärldsbevakningar som DRW har samlat in och gjort under år ett.  Avgörande var också att förankra materialet med respektive myndighet och referensgruppen. År två kan betraktas … Fortsätt läsa Två år med DRW-projektet

”Nya gymnasielagen”- om rättslig osäkerhet för unga migranter med normbrytande funktionalitet

Den “nya gymnasielagen” innehåller ändringar som syftar till att låta vissa gymnasiestudenter stanna i Sverige som annars enligt begränsningslagen inte skulle ha fått det. Argumentationen för att genomföra dessa förändringar var att många av dessa gymnasiestudenter redan anpassat sig till Sverige och fortfarande gick på gymnasiet, då skulle de kunna ansöka om uppehållstillstånd.  Emellertid var … Fortsätt läsa ”Nya gymnasielagen”- om rättslig osäkerhet för unga migranter med normbrytande funktionalitet

DRW:s undersökning i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm -om boendesituationen för migranter med normbrytande funktionalitet

Våren 2019 började DRW sitt samarbete med Länsstyrelsen Stockholm och deltog den 4e mars 2019 i referensgruppsmöte med civilsamhället – om nyanländas bosättning och bostadssituation.  Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att det finns beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga nyanlända, samt verka för regional samverkan och för att behovet av bostäder tillgodoses. Länsstyrelsens Elin … Fortsätt läsa DRW:s undersökning i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm -om boendesituationen för migranter med normbrytande funktionalitet

DRW:s prova på Boccia!

Ett event i samarbete med Spinalis- Rekryteringsgrupp Integration och Bosse Råd, stöd & kunskapscenter. När: 8e oktober kl 17:00 – 20:00 Plats: Rehab Station Adress: Frösundsviks allé 4 Kom med och spela boccia med oss, häng med på fika, prata och passa på att bekanta dig med Rehab Stations sporthall som är en plats för … Fortsätt läsa DRW:s prova på Boccia!

Stöd av volontärer behövs inom DRW

Behov:  DRW kommer i kontakt med migranter med normbrytande funktionalitet som har behov av stöd i myndighetskontakter och stöd med tolkning. Det är vanligt med stödbehov vid ansökning av insatser och kontakter med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvårdens verksamheter och med den aktuella kommunen. En del behöver stöd för att komma igång med … Fortsätt läsa Stöd av volontärer behövs inom DRW

Photovoice- en metod för ökad delaktighet av migranter med normbrytande funktionalitet

I slutet av juli satte DRW i gång med sina första Photovoice sessioner och kommer att fortsätta under augusti och med en avslutande session i september. DRW gick ut med en annons för att hitta personer inom målgruppen migranter från Afrika med normbrytande funktionalitet i Stockholmsområdet. Tanken är att gruppen ska träffas mellan sju till … Fortsätt läsa Photovoice- en metod för ökad delaktighet av migranter med normbrytande funktionalitet

DRW på Stockholms Syncentral

Torsdagen den 22 augusti besökte DRW-teamet Stockholms Syncentral tillsammans med Lennart Karlsson och Jimmy pettersson, båda intressepolitiska handläggare från SRF. Deltagande från Stockholms Syncentral var Åsa Jidell, som är teamchef för vuxenteamet, kuratorer Christian Fabien och Sara Andersson, sjukgymnasten och punktskriftläraren John Sundholm , IT-pedagogen Hinni Hreinson och Catharina Arvidsson som är synpedagog.  Syftet med … Fortsätt läsa DRW på Stockholms Syncentral

DRW träffar Migrationsverket

Den 8e augusti 2019 träffade DRW:s projektledare Jamie Bolling, fältarbetarna Rahel Afnafu och Julius Ntobuah Bengt Gradin som jobbar på Migrationsverket och med projektet Rekryteringsgruppen (RG). RG Integration är ett projekt i samarbete med Migrationsverket och Linköping Universitet som drivs av Spinalis och har som syfte att utbilda Migrationsverket om målgruppens förutsättningar. Deras målgrupp är … Fortsätt läsa DRW träffar Migrationsverket