Nyanländas satsning personal som ler framför kameran

DRWs Samarbete med HRF

Fredagen den 18e januari hade DRW sitt första möte med Erik Hall, representant för Hörselskadades förening i Stockholm (HRF) och projektledare för ett nytt projekt inom ramen för Länsstyrelsens TIA satsningen (Tidiga insatser för asylsökande).

Läs mer om TIAs satsningen här

Projektet startade i januari 2019 och kommer att ta slut 31 december 2019. Syftet med projektet är att under ett år skapa aktiviteter som till exempel matlagning eller spela spel där nyanlända asylsökande som har en hörselskada kan delta under den tiden de väntar på sina asylärenden hos Migrationsverket, säger Erik Hall. Under dessa aktiviteter umgås nyanlända personer med etablerade svenskar som ska dela med sig av information och vägledning om hur den svenska samhällsstrukturen är byggd samt om hörselkunskap, berättar han.

Hörseltillgängliga sociala aktiviteter

Några deltagare som HRF träffar, säger Erik Hall, har uttryckt känslor av otrygghet när de har varit på olika sammanträden hos andra organisationer. De har känt sig observerade och uttittade på ett sätt som har gjort att de inte känner sig välkomna där, berättar han.

Det är bra att HRF har startat aktiviteter för asylsökande med hörselskador, eftersom det är viktigt att skapa trygga sammanhang där de kan kommunicera på genom att använda sig av tecken som stöd (TSS). DRW delar uppfattningen om att det kan vara av stor betydelse för nyanlända asylsökande med hörselskador att kunna ta del av hörseltillgängliga sociala aktiviteter, vara en del av ett nätverk och samtidigt få träna det svenska språket på ett tryggare sätt. HRF har anlitat simultantolkar och skrivtolkar för sitt arbete med projektet. En person är professionell teckentolk och har arabiska som modersmål och en person är själv nyanländ och skriver och talar arabiska som modersmål. Det är med tanke att dessa människor ska kunna bistå med kommunikationen med målgruppen som det är viktigt med både arabiska och teckenspråk.

Samarbete

DRWs samarbete med HRF kommer att bestå av:

  • Erfarenhets- och strategiutbyten om till exempel hur kontakt skapas med målgruppen.
  • Att arrangera aktiviteter för vår gemensamma målgrupp
  • Stöd med arbetet för ökad trygghet, delaktighet för asylsökande med icke normativa förmågor.
  • Fördjupat samarbete genom fokusgrupper med syfte att få fram nyanländas erfarenheter kring asylprocessen med koppling till normbrytande funktionsförmågor. Planeringsstart i mars, håll utkik!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.