Folk som ler, personale från LaSSe

LaSSe – en gräsrotsorganisation för funkisar i Göteborg

Torsdagen den 26e februari besökte DRW teamet LaSSe Brukarstödcenter i Göteborg. Mötet gav värdefulla insikter att sprida vidare till DRWs målgrupp i Västra Götalandsregionen.  

LaSSe är baserat i Göteborg och har hela Västra Götalandsregionen som upptagningsområde, deras rådgivare åker även till Borås och Vänersborg för att träffa personer som är i behov av deras stöd. LaSSe bildades 1994 som ett självhjälpsprojekt i samband med Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kom till. Projektets främsta syfte var att ge stöd kring hur människor kunde använda sig av de nya rättigheterna som den nya lagen gav. LaSSe är som en annan variant av Stockholms BOSSE kunskapscenter som är en psykosocialhabilitering och verksamhet som bland annat syftar till att ge stöd till personer med normbrytande funktionalitet även utifrån boende, berättar Stina Roempke som är verksamhetsledare på LaSSe sedan 2007.  I början hade målgruppen främst frågor om assistans men under åren har LaSSes fokusområde vidgats till att även omfatta frågor kring andra insatser och socialförsäkringen i stort, såsom sjukersättning, sjukpenning, merkostnadsersättning, osv.

Läs mer om BOSSE kunskapscenter här

Stina Roempke berättar att även målgruppen har breddats till att innefatta människor med synnedsättning, normbrytande kognitiv funktionalitet, autism, smärtproblematik, osv. Målgruppen växte när LaSSe permanentades och blev en etablerad verksamhet. Idag drivs verksamheten via ett IOP, tecknat med Västra Götalandsregionen. IOP står för idéburet offentligt partnerskap, som riktar sig till organisationer som har en idéburen kärna med fokus på en viss grupp. LaSSe omfattas av IOP eftersom de drivs utan vinstsyfte, med fokus på målgruppens behov. har expertkompetens i frågorna om assistans. Flera av de anställda har egna normbrytande funktionalitet. De är kunniga gällande lagstiftningen och har ett stort kontaktnät med stark förankring i civilsamhället och ideella organisationer.

– När vi startade var tanken att LaSSe skulle vara en självhjälpsprocess, alltså hjälp till självhjälp. Då satte personalen sig tillsammans med besökaren och ringde och sökte stöd hos kommunen, säger Stina Roempke. Idag arbetar LaSSe inte på samma sätt eftersom för att kunna ansöka om insatser och överklaga beslut krävs mycket mer förkunskap än tidigare, säger hon, och dessutom är det korta telefontider till handläggarna. De ser att besökarna har ett behov av en serviceinriktad verksamhet, men LaSSes arbete handlar främst om att bemäktiga människor genom att slussa dem in på rätt spår. LaSSE arbetar inte intressepolitiskt, men håller i workshops om LSS och uppmuntrar sin målgrupp att skriva om LSS med syfte att utöka deras politiska förmåga. Varje månad anordnas olika aktiviteter, såsom snack- och cafékvällar.

Läs mer om LaSSe här

LaSSes bild av situationen för nyanlända.

Stina Roempke berättar att LaSSes bild av situationen för nyanlända är att LSS endast blir tillämpligt om personen har fått uppehållstillstånd medan de som är asylsökande har rätt till begränsade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)

SoL. De nyanlända som LaSSe möter är främst människor med uppehållstillstånd, vid mötet med människor som talar ett annat språk så används tolkar. Det är viktigt att den som besöker LaSSe kan göra sig förstådd och förstår den information som framkommer här säger hon.

LaSSe möter cirka 300 personer varje år. Av de som är utrikesfödda är en stor andel de som LaSSe stödjer att söka fonder eftersom de är personer som ofta har låginkomst och hamnar under en gräns för ekonomiskt behövande, vilket innebär en inkomst på max 176,000 SEK per år. LaSSe kan konstatera att många personer som är nyanlända med normbrytande funktionalitet är i behov av bostad eller arbete. Det stödet som LaSSe kan ge nyanlända med normbrytande funktionalitet är till exempel att söka särskilt anpassad bostad. Däremot har de ingen möjlighet att förmedla bostäder generellt, säger Stina Roempke.

LaSSe arbetar med problem knutna till funktionsnedsättningen, och då är avsaknaden av bostad inte en direkt följd av någon funktionsnedsättning, inflikar Maria Chöler som är jurist på LaSSe. Vad gäller frågor kring arbete kan LaSSe informera, stödja med kontakter och hänvisa vidare. De kan även stödja nyanlända med ansökning av färdtjänst och ledsagning, eftersom dessa insatser ligger i LaSSes expertisområde.

Vidare berättar Maria Chöler att det finns många olika fonder som riktar sig till olika målgrupper såsom synskadade och hörselskadade. Varje stiftelse har egna regler kring vad som krävs för att få söka en viss fond. För att få ansöka om medel från en viss stiftelse kan det ibland krävas att den enskilde har en särskild normbrytande funktionalitet. Andra stiftelser har istället uppställt ekonomiska krav, den som söker skall vara ekonomiskt behövande.

Maria Chöler fortsätter och säger att det som är viktigt och bra med LaSSes arbete är att de informerar människor om hur de kan söka bostad eller andra insatser, alltså hur systemet fungerar. Hon menar att människor måste börja från början, först måste de förstå systemet, eftersom en inte kan vara självständig om en inte förstår hur systemet är uppbyggt.

I Sverige läggs ofta ett stort ansvar på individen att meddela myndigheter om eventuella behov såsom tolk eller en annan form av kommunikation. Synskadade måste till exempel själva uppge om de vill ha information på annat sätt än på papper. Samma sak gäller nyanlända som behöver information via en tolk.

Samarbete

En fundering som LaSSe delar med DRW är att det skulle vara intressant att arbeta med till exempel Försäkringskassan kring att möta nyanlända för att förmedla information på rätt sätt så att personer inte behöver uppsöka hjälp för att förstå informationen, eller för att rätta till misstag som har skett från början.

De är även intresserade av att ta del av DRWs informationsguide när den är klar, eftersom de möter stort behov av vägledning från myndigheter som hör av sig till dem och frågar om råd. LaSSe hälsar nyanlända som befinner sig i Västra Götalandsregionen välkomna att höra av sig till dem för rådgivning och information.

Det är viktigt att finnas till för personer som har migrerat till Sverige och har normbrytande funktionalitet, säger Stina Roempke.

 

2 reaktioner till “LaSSe – en gräsrotsorganisation för funkisar i Göteborg”

 1. Måste införa en rättelse på en punkt dock –
  Stämmer inte att BOSSE – Råd stöd och Kunskapscenter endast arbetar utifrån boende. Det är en psykosocialhabilitering och verksamheten arbetar kring alla frågor som är angelägna för individen.

  Mötet utgår från olika önskemål och frågeställningar. Här är exempel på vad en kan få hjälp med på BOSSE:

  Rättigheter och skyldigheter t.ex. frågor om service, olika bidrag och ersättningar
  Arbete och sysselsättning
  Rehabilitering
  Relationer och sexualitet
  Samtal kring livet med en funktionsnedsättning
  Stöd i kontakten med myndigheter
  KBT

  Läs mer på vår hemsida:
  http://www.bosse-kunskapscenter.se

  Fortsätt ert fina och viktiga arbete DRW! Trevlig helg =)

  1. Hej!! och tack för rättelsen, vi har nu lagt till dina kommentarer. Fortsätt ni också med ert viktiga arbete, ju fler desto bättre!
   Trevlig helg till er med!

Lämna ett svar till Sooz Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.