händerna i luften

Nätverksträff med fokus på migration och etablering

Den sjunde februari 2019 deltog DRW på en nätverksträff med fokus på migration och etablering som arrangerades av Forum idéburna organisationer med social inriktning.

Temat för träffen var politisk påverkan från civilsamhället och effekten av den tillfälliga migrationslagen på civilsamhället och dess volontärer. Representanter från många organisationer var med, inklusive Röda Korset, Refugees Welcome Stockholm, Tamam, Hej Främling och Diskrimineringsombudsmannen.

Anton Alsander från Forum introducerade med att berätta om den tillfälliga lagen, det faktum att den ska förlängas med två år, samt vad som görs i civilsamhället för att ställa krav på en mer human riktning. Mötet fortsatte med gruppdiskussioner om tillfälliga lagens effekter på oss som organisation och våra volontärer.

De rent humanitära effekterna av lagen uppmärksammades snabbt och av flera organisationerna. Konsekvenserna har beskrivits väl av främst Röda Korset och FARR. DRW uppmärksammade att det är svårt att skilja på organisationer och målgruppen, eftersom målgruppen ofta är del av organisationen och vice versa. DRW uppmärksammade även att när myndigheterna inte ger klar och tydlig information till målgruppen skapas fler problem än nödvändigt, eftersom de delvis kunnat undvikits om rätt information lämnats.  

Representanter från många organisationer uppgav att det civila samhället får ta ett större ansvar när staten backar. Det finns även en problematik när staten kastar pengar över organisationerna och sedan inte gör mer, trots att roten till problemen finns i negativ lagstiftning och myndighetsstyrning. Det är inte oproblematiskt att staten är beställare av vissa resultat, och sedan blir organisationerna ofta utförare med begränsat utrymme för att påverka verksamheten. Därför är det viktigt med genomarbetade och flexibla samarbetsformer, vilket kan finnas inom exempelvis IOP, idéburet offentligt partnerskap.

Enligt uppgift från Forum har flera riksdagsledamöter ställt frågan: “varför tappar volontärer engagemanget?” Flera organisationer, inklusive Refugees Welcome Stockholm och Röda Korset, uppgav att det inte sker en minskning, utan snarare en omsättning av vilka som är organiserade och engagerade. Många av de som tog ett större engagemang tidigare har nu blivit utmattade, vilka ersätts av nya krafter som ofta tidigare varit deltagare. En faktor som leder till utmattning och uppgivenhet är att vissa saker går inte att ändra, särskilt tillämpning av lagstiftning. Där har politikerna ett stort ansvar att ta. Därmed behöver förståelsen för vad som händer på marken kontrasteras med en annan bild än den som vissa riksdagsledamöter upplever.

Barnkonventionens inkorporering och effekten av den på exempelvis gymnasielagen diskuterades, och det uppstod olika meningar om dess relevans och potential. Frågan kommer behöva återbesökas, särskilt när lagen träder i kraft 2020.

En mycket bekymrande diskussion är att vissa volontärer har upplevt ökat hot och hat. Mötet konstaterade att det är viktigt att ha former och beredskap i organisationerna om det uppstår hot- eller hatfyllda situationer.

Just nu är förlängningen av den tillfälliga migrationspolitiken på remiss. DRW kommer skriva ett svar inom Independent Living Institute.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.