Politiken bör arbeta utifrån en bredare och intersektionell konsekvensanalys

Två mycket centrala utredningar på funktionshinderpolitikens område publiceras i januari 2019 – LSS-utredningen den 10 januari och styrutredningen för funktionshinderpolitiken den 31 januari.  Ett genomgående funktionshinderperspektiv saknas i statliga utredningar. DRW har pratat med Martin Olauzon om Mottagandeutredningen och styrutredningen för funktionshinderpolitiken som han varit särskild utredare för. Han understryker att principen om universell utformning … Continue reading “Politiken bör arbeta utifrån en bredare och intersektionell konsekvensanalys”

UNDP’s migration unit visited and interviewed DRW’s team

The18th of October 2018 representants of the UNDP Migration Unit’s Saran Kaba Jones,  Lena Mucha, Johan Tholson and Jon Rudberg visited DRW’s offices and met with the DRW team and interviewed Julius Ntobuah on his experiences as a refugee to Sweden with a disability. The United Nations Development Programme (UNDP) has over the summer, in … Continue reading “UNDP’s migration unit visited and interviewed DRW’s team”