Independent living

”Independent Living är en filosofi och en internationell rörelse av människor med funktionsnedsättningar som arbetar för självbestämmande, lika villkor och självrespekt.

Adolf Ratzka, 2015
https://www.independentliving.org 

 

Independent Living Institute (ILI)

ILI är en Stiftelse som har funnits sedan 1993. ILIs styrka har sin kärna och utgångspunkt i att den drivs av personer med olika normbrytande  funktionaliteter. Våra grundvärderingar vilar på våra mänskliga rättigheter och utgår ifrån genuin delaktighet på egna villkor. ILIs mission är att främja självbestämmande, självrespekt, värdighet och demokrati och vi påverkar socialpolitiken i den riktningen. Vi utvecklar olika lösningar genom att ha fram och driva pilotprojekt som ska bland annat främja målgruppens valmöjligheter och livskvalitet som till exempel projekten Lagen som verktyg, Assistanskoll, PA tips, Taxi för alla, osv.

Läs mer om ILIs projekt här

 

STIL

Adolf Ratzka tog med sig filosofin bakom Independent Living till Sverige i början av 80 talet och startade STIL 1984. STIL, en syster organisation till Independent Living Institute, är en ideell förening av personer med funktionsnedsättning och är en del av rörelsen Independent Living. STILs medlemmar och anställde jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Personlig assistans är en av STILs viktigaste frågor som är en mänsklig rättighet och verktyg för att leva det liv de i behov vill. STIL är därför ett icke-vinstdrivande assistanskooperativ.

Genom STILs första projekt kunde samhället och politiker visas att personlig assistans är billigare och mer effektiv än hemtjänst. Tack vare projektet blev Lagen om stöd och service (LSS) verklighet i Sverige – en lagstiftning som ger rätt till personlig assistans.

STIL med ca 200 medlemmar är arbetsgivare åt ungefär 1 500 personliga assistenter. Alla som har sin assistans i STIL är också medlemmar i föreningen. Bara personer som själva har personlig assistans kan vara med och styra STILs arbete. Alla medlemmar och alla i styrelsen har själva personlig assistans. Ingen utomstående bestämmer över STILs medlemmar eller tjäna pengar på dem.

Läs mer om föreningen här

European Network on Independent Living (ENIL)

ENIL är ett europeiskt nätverk av människor med funktionsnedsättningar som har medlemmar från över 40 länder i hela Europa. ENIL driver idén om ett självständigt liv och representerar funktionsrörelsen på EU-nivå. Detta baseras på mänskliga rättigheter och social inkludering och solidaritet, peer support, demokrati, självrepresentation och självbestämmande.

Organisationen vilar på principer och värderingar som utgör idén om ett självständigt liv (Independent Living). Målet är att uppnå barriärfria miljöer, personlig assistans och omfattande tekniska hjälpmedel så väl som full medborgerlig delaktighet av människor med funktionsnedsättningar.

ENILs aktiviteter riktar sig mot politiker, media och samhället i stort på europeisk, nationell och  lokal nivå. ”ENIL Freedom Drive” och 5:e maj – den europeiska dagen för ett självständigt liv är två av huvudkampanjerna som används för att uppnå organisationens mål. Peer support används för att stärka människor som lever med olika funktionsnedsättningar. Erfarenhetsutbyte är centralt för medlemmar från hela Europa för att bilda sig en uppfattning om vad som kan eftersträvas. ENIL är ett starkt nätverk av gräsrotsaktivister.

Det som skiljer ENIL från andra europeiska funktionsorganisationer är dess starka gräsrotsrörelse, medlemmars engagemang att driva fram samhällsförändringen (stärka människor med funktionsnedsättningar att ta över kontrollen över sina egna liv) och tillämpning av principerna bakom Independent Living i praktiken.

Läs mer om ENIL här

IL Norden

De nordiska länderna är kopplade till Independent Living-rörelsen och samarbetar för att säkerställa ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte inom riktlinjer och praktiska framsteg  i syfte att främja Independent Living. Följande nordiska länder är i dagsläget aktiva i nätverket: Belarus, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge och Sverige. Närverket finns på Facebook under namnet ENIL North.

Uloba, som är grundaren av Independent Living Norge, är ENILs koordinator i regionen med uppdrag att driva fram utvecklingen i Norden. Uppdraget genomförs i form av gemensamma projekt, ömsesidig granskning och studiebesök samt diverse träningar via webbinarier.