Round table del 2

Stockholms stad socialförvaltning Den 14 februari hade DRW sitt första rundabordssamtal med Stockholms stad Socialförvaltningen. Bland annat kom vi överens om att starta ett närmare samarbete. Syftet är att förstärka samverkan mellan den ideella sektorn och myndigheter som är ansvariga för frågor rörande funktionshinderpolitik. Den 9 april kommer DRW att ha en uppföljning genom ytterligare … Fortsätt läsa Round table del 2

This month Unheard hero:

The charismatic and positive Hany Hany Hassan Mohamed Nasr is a disabled asylum seeker who came to Sweden seven months ago. Hany came to Sweden via Paris by plane, from France to Holland and then to Sweden. An Egyptian having stayed in  Kuwait for one year, he is currently living in one of the asylum … Fortsätt läsa This month Unheard hero:

The DRW Unheard heroes

Unheard heroes is a series of stories about the Disabled Refugees experiences, feelings, thoughts and wishes. DRW is creating this space as a platform for disabled newcomers in Sweden to express themselves, take place, get place, make place for their voices, thoughts or experiences expressed the best way they can and want to communicate through. … Fortsätt läsa The DRW Unheard heroes

Monthly drop-in

DRW vill träffa flera personer som är nyanlända och har olika normbrytande funktionssätt. Därför har vi nu bestämt att ha en monthly drop-in där alla personer inom vår målgrupp är välkomna att delta. En gång i månaden kommer DRW att erbjuda våra gäster möjligheten att träffa andra människor från olika delar av världen med olika … Fortsätt läsa Monthly drop-in

Öppet hus:

Långväga besök från Skellefteå Den 16 mars hade DRW sitt första Öppet Hus där vi bjöd intresserade personer att komma och höra oss i projektet prata om arbetet med nyanlända med normbrytande funktionsvariationer. Bland de som kom var Sisay som kom hela vägen från Skellefteå för att träffa oss och vår rådgivare Ola Linder. Sisay … Fortsätt läsa Öppet hus:

Disabled Refugees Welcome -Interview study results

Introduction A first Interview study has been carried out by Disabled Refugees Welcome (DRW) using the first ten cases collected by the DRW team.  The interview data was collected from the period November 2017 to February 2018. The participants in this study got in contact with us through field workers informal channels such as church … Fortsätt läsa Disabled Refugees Welcome -Interview study results