Riksdagaspartiernas loggor samlade i en bild som representerar samlade åsikter

DRW:s analys av enkäten till riksdagspartierna och Feministiskt Initiativ

Nyanlända flyktingar som idag skulle få garantipension tvingas istället leva på socialbidrag om Centerns, Liberalernas och Moderaternas förslag blir verklighet.

DRW kan idag via svaren i enkäten om livsvillkoren för nyanlända personer med funktionsnedsättning konstatera att kunskapen saknas för hälften av partierna utom V, S, KD och F!.

C, L och M vill sänka sjukersättning

En betungande känsla kvarstår i magen när samtliga allianspartier anser sig ha goda kunskaper om situationen för nyanlända personer med funktionsvariationer. Trots att de säger att de varnar rätten till ett självständigt liv och avfärdar ”vi och de” attityder vill de begränsa och ändra regelverket för undantag för flyktingar. De vill tex sänka sjukersättningen för de som kommer till Sverige som flyktingar.

Sjukersättning (förtidspension) kan betalas ut till personer som är 19 – 64 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller skada inte kan jobba. Den som haft låga eller inga inkomster före ”förtidspensionen” har rätt till en garantiersättning på maximalt 9 150 kronor i månaden. Kravet för full ersättning är en försäkringstid på 40 år. Försäkringstiden räknas från 16 år fram till pensionen. En person som klassas som flykting får i dag tillgodoräkna sig åren i hemlandet och få full garantiersättning. Det undantaget vill Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna nu skrota.

I en artikel i SVT har det uppmärksammats att en 57-årig person med flyktingstatus som bott fyra år i Sverige och som idag skulle få fullgarantiersättning 9 150 kronor per månad med Centerpartiets förslag bara får 1 120 kronor per månad. Följden blir att personen istället tvingas levas på socialbidrag.

M: Ta bort rättigheter som uppfattas som illegitima

Moderaterna vill att eget arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige, ska vara en förutsättning för full tillgång till svenska bidrag och förmåner som tex assistansersättning och handikappersättning. De motiverar detta med att systemet måste uppfattas som legitimt hos allmänheten. Detta kan uppfattas som att M menar att eftersom allmänheten inte tycker att flyktingar ska ha dessa rättigheter så bör de tas bort.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill permanenta den tillfälliga migrationslagen, som hindrar nyanlända med funktionsvariation med tillfälliga uppehållstillstånd rätten att återförenas med sina familjer.

För hela alliansen ska arbete vara kvalificeringen in i  trygghetssystemet. Detta är enlig DRW ett orimligt och orättvist krav med dagens mycket höga arbetslöshet hos både nyanlända och funkisar och avsaknad av fungerande infrastruktur och förutsättningar för nyanlända personer med normbrytande funktionaliteter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Moderaternas förslag att mänskliga rättigheter i form av socialförsäkringar villkoras genom krav på kvalificering genom arbete är ett omöjligt krav för personer med normbrytande funktionalitet som är nya i Sverige.

SD vill knyta rättigheter till medborgarskapet

Än värre är Sverigedemokraternas tankar om att förknippa rätten till vissa ekonomiska bidrag till medborgarskapet. De säger samtidigt att de inte tagit ställning till om det ska vara skillnad i just LSS mellan nyanlända och svenska medborgare. Detta skapar en mycket stor osäkerhet, särskilt med bakgrund av att SD föreslår tex att man helt vill stoppa kvotflyktingar och införa en återvandringsmiljard.

V och F! vill tvärtom utöka rättigheter

Vänsterpartiet och Fi pratar mycket om FN – konventionen om rättigheter för funkisar, och barnkonventionen. De lyfter som enda partier skillnaden mellan asylsökande och flyktingars rätt till assistans eller service. De vill öka möjligheter för asylsökande att få stöd för sina funktionsvariationer under tiden de väntar på svar i asylärenden.

Socialdemokraterna vill inte göra skillnad mellan nyanlända och medborgare men känner sig tvingade

Socialdemokraternas Anders Kessling, statssekreterare hos Arbetsmarknadsminister Yla Johansson säger på ett panelsamtal i Almedalen den 4 juli 2018 att de egentligen inte vill göra skillnad mellan nyanlända och medborgare och att de inte stödjer en kvalificering, men att arbete är grundbulten. De säger också att deras utgångspunkt alltid varit permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening.

Han sade att beslutet om den tillfälliga utlänningslagen gjordes enbart för att begränsa antalet migranter som kom in i landet. Han medgav att det var ett impopulärt beslut som inte gav utrymme att tänka på hur detta skulle påverka nyanlända ur etablerings perspektiv.

Anders Kessling säger att icke fungerande samverkan mellan myndigheter orsakat att många nyanlända med funktionsvariation flyttas runt och i ett tidigt skede inte får det stöd de behöver av arbetsrehabiliterande insatser. Han säger också att SFI behöver omstruktureras för nyanlända med funktionsvariation och att kommunerna inte har rätt att kasta ut nyanlända från sina lägenheter bara för att etableringstiden är slut.

DRW:s ställer sig kritiskt mot att beslut som fattats av politikerna ofta saknar ett funktionshinderperspektiv som även är en del av FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Se den skriftliga sammanställningen här

Se enkäten här

Se här DRW:s krav lista till politikerna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.