Disabled Refugees Welcome:s krav-list

 • Ökad delaktighet för nyanlända med normbrytande funktionalitet i frågor som berör: hälsa, arbete, utbildning, familj, migrations/etableringspolitik, bostad och transport.
 • Engagemang mellan Migrationsverket och kommuner för att skapa ett gemensamt regelverk i enlighet med UNHCR:s tool kit för bedömning och bemötande av kvotflyktingar inför vidarebosättning i Sverige.
 • Tillgång till en högkvalitativ och anpassad svenskundervisning och arbetsinriktade utbildningar för nyanlända personer med funktionsnedsättning.
 • En konsekvent samverkan utifrån funktionshinderperspektivet mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Kommunerna och hälso-och sjukvården.
 • Funktionshinderperspektiv i alla nya bestämmelser, policys och beslut som rör nyanlända eller migranter.
 • Etableringsprogrammet bör ha ett hälsofrämjande–och funktionshinderperspektivet som utgångspunkt.
 • Förlängning av den tvååriga etableringstiden för nyanlända människor med normbrytande funktionsvariationer.
 • Stabila tillgänglighetsanpassade boenden för nyanlända personer med normbrytande funktionalitet.
 • Tillgänglighetsanpassad och konsekvent information och hänvisning gällande bland annat familjeåterförening, hälsoundersökningar och besked för nyanlända personer med funktionsvariationer under asylprocessen.
 • Tillgänglighetsanpassad information och hänvisning inom ansökningssystem för stöd och service för nyanlända med funktionsvariationer.
 • Asylsökande med funktionsnedsättning ska ha rätt till stöd och service under asylprocessen och inför eventuellt återvändande.
 • Kompetensutveckling inom funktionshinderperspektiv, bemötande och kulturella skillnader hos mer personal påMigrationsverket, allt från handläggare till samordnare för migrationsboenden.
 • Arbetsriktlinjer för hur samordnare för migrationsboenden ska förbereda, upphandla se till och kommunicera om tillgänglighetsanpassade migrationsboenden.
 • Slopa försörjningskravet för nyanlända personer med normbrytande funktionalitet såatt de kan återförenas med sina familjer.

DRW:s Krav till politikerna 

En kommentar till “Disabled Refugees Welcome:s krav-list”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.