DRWs paneldebatt med representanter av S och C

Stora förhoppningar på Mottagarutredningens förslag

DRW:s seminarium i Almedalen

Bättre intervjuer från början och en bättre samverkan mellan myndigheter. Så löd ofta lösningarna på de problem som diskuterades på Disabled Refugees Welcome:s seminarium i Almedalen. På det sättet kommer funktionsnedsättningar och behovet av stöd identifieras i ett tidigt skede.

Anders Kessling, stadssekreterare åt arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), efterlyste en bättre samverkan mellan olika myndigheter, till exempel mellan arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården.

– Ofta får personen själv söka i systemet vilket ofta är väldigt jobbigt. Vi behöver bli bättre på att stödja personerna i det.

Johanna Jönsson, riksdagsledamot och talesperson för migrationsfrågor (C), hyser här förhoppningar på Mottagarutredningen som hon sade har åtgärder på en ”lång rad områden”. Bland annat föreslår utredningen att de nyanlända ska bo på samma plats de första veckorna där representanter från olika myndigheter kommer att vara samlade.

– Det skulle göra att man tar emot personer på ett mer ordnat sätt där alla de olika aktörerna finns på plats och hjälps åt med att göra en kartläggning och en handlingsplan så att var och en får det stöd personen ifråga behöver.

”Arbete är grundbulten”

Sooz Romeros, metodutvecklare DRW, tog upp attityder i samhället, att det ”pratas om nyanlända på ett sätt som att de inte vill jobba utan har kommit hit för att leva på bidrag”. Den menar att man även politiskt har tigit till sig av den diskursen och att moderaternas förslag på att nyanlända måste kvalificera sig för att få socialförsäkringsförmåner (som Assistanskoll tagit upp i en artikel)är en del av detta.

– Arbetslösheten för den här gruppen är jättehög eftersom personerna inte får det stöd de behöver och att arbetsplatser inte är tillgängliga. Hur kan ni förvänta er att de ska kunna leva upp till en mall som inte är anpassad till dem?, undrade Sooz.

Johanna Jönsson svarade att även Centern har liknande förslag och att vissa av de förslagen redan, tillsammans med regeringen, har genomförts. Nyanlända kan inte ha ”större fördelar än om man lever i Sverige”, sade hon.

– Men det är viktigt att se på vad för förutsättningar personen ifråga har. Det är klart att om man lider av psykisk ohälsa eller har andra funktionsnedsättningar och inte kan komma in på arbetsmarknaden så ska det finnas stöd.

Anders Kessling sade att ”arbete är grundbulten”.

– Syftet är att alla ska komma i arbete, det är det vi ägnar mesta tiden åt.

Moderatorn, Stefan Sundqvist, DHR, påminde då om att svårigheterna för personer med funktionsnedsättningar generellt är mycket större, vilket syns bland annat i arbetslöshetsstatistiken där arbetslösheten för personer med funktionsnedsättningar generellt ligger på 80 procent oavsett konjunkturläget. Ander Kessling svarade att det därför är viktigt med en särskild politik för det.

– Just därför är det så viktigt med kartläggningen och att den fungerar för annars missar man hela verktygslådan.

Både Anders Kessling och Johanna Jönsson vänder sig starkt emot ”vi och dom”-tanken och bilden av att nyanlända inte villa arbeta. Johanna Jönsson sade att också hon ibland hör ”sådana tongångar”.

– När jag möter nyanlända så möter jag tvärtom en frustration över att man inte får komma igång, att systemen inte fungerar och att man inte får de jobb man söker.

Många flyttningar

Ett annat stort problem är att många nyanlända tvingas flytta många gånger. Jamie Bolling, projektledare DRW, berättade om en ung kvinna med omfattande funktionsnedsättningar som fått flytta sju gånger på ett år. Sverker Ågren, med egen erfarenhet av att ha jobbat på Migrationsverket och som satt i publiken, sade att problemen blivit mycket värre under de senaste åren och köpte inte argumentet att det bara berodde på att den stora mängden nyanlända under senare år.

– Tempot på omflyttning har ökat dramatiskt under det senaste året på grund av att så många boenden ska stängas ned. Och det är ju regeringen och direktiven som styr. Allt arbete med att hjälpa de här personerna förutsätter kontinuitet och täta kontakter – det raseras ju när man flyttas runt som de gör idag. De här personerna far oerhört illa.

Anders Kessling sade att det förstås är helt oacceptabelt men att det är Migrationsverket som äger frågan.

– Enligt Migrationsverket är den stora drivkraften alla upphandlingar och att man måste följa en viss avvecklingsprocess. Sen gör Migrationsverket om sina boenden så det handlar inte om några direktiv från regeringen.

Johanna Jönsson sade att flyttningarna är ett problem för hela samhället och pekade bland annat på skolor som inte kan planera sin verksamhet och omöjligheten för myndigheter att arbeta långsiktigt. Återigen tar hon upp Mottagarutredningen.

– Där finns förslag på att man ska få en kommunplacering mycket tidigare så att man lugnt kan känna att man kan vara kvar om man inte själv vill flytta.

Familjeåterförening

En fråga som skiljer Socialdemokraterna och Centern åt är begränsningarna för familjeåterförening. Frågan gäller egentligen nyanlända generellt med ”som alltid”, som Sooz Romero sade så ”slår det mycket hårdare mot personer med funktionsnedsättning”. Johanna Jönsson sade att Centerpartiet är helt emot begränsningarna och är starkt kritiskt till regeringen.

– Det stora problemet är att regeringen just nu förhindrar familjer att återförenas och att vi har människor här som lever utan sina barn och sina närmast anhöriga. Och de som är kvar i ursprungsländerna lever i stor utsatthet och bara väntar på att få komma hit.

Anders Kessling svarade att de vill vänta på vad man bestämmer på EU-nivå och fortsätter:

– Vi måste vara ärliga och säga att det här är dåligt för etableringen. Det gjordes för att få ner antalet asylsökande så det måste vi ju stå till svars för. Det var tuffa och impopulära beslut. Vi tror ju att permanenta uppehållstillstånd med rätt till familjeåterförening är det allra bästa. Vi har länge haft det men nu mäktade vi inte med det.

Nästa sommar går den tillfälliga asyllagen ut och då vill Johanna Jönsson se en ändring:

– I den överenskommelse som ska träffas då måste vi se till att leva upp till alla åtagande vi har men också det grundläggande medmänskliga i att låta familjer leva tillsammans, sade Johanna Jönsson.

Anders Kessling sade att Socialdemokraterna var öppna för samtal efter valet.

– Vi får försöka bilda de breda majoriteter som går att bilda både för att hålla ordning och reda i migrationspolitiken och en bra etablering.

Texten: Erik Tillander
erik@assistanskoll.se

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.