Arvsfondens intervju med DRWs fältarbetare Julius Ntobuah

Julius Ntobuah, fältarbetare och en av initiativtagarna för projektet Disabled Refugees Welcome, intervjuades av Mattias Axelsson, Arvsfondens pressansvarig.

Under ett sammanträde som arrangerades av Arvsfonden inom ramen för nyanländasatsningen den 28 e september intervjuade Arvsfonden sju av de  122 projekt som närvarade på nyanlända-dagen, DRW var en av dessa.

Läs mer: Vad är arvsfonden

Bland frågorna som Julius fick svara på var den om Disabled Refugees Welcomes projektets mål och vad DRWs team har åstadkommit. Julius besvarade frågan med att säga att viktigast för DRWs arbetarna har varit att få ta del och lyssna på egna berättelser av de nyanlända personer med normbrytande funktionalitet som vi har träffat.

Efter ett års tid som projektet har genomgått har DRWs team kunnat träffa, prata och dela med över 50 nyanlända personer med normbrytande funktionalitet. DRW har kunnat dela med varandra om vilka svårigheter och vilka lyckanden nyanlända funkisar har gått igenom innan, under asylprocessen och efter att ha fått uppehållstillstånd. DRWs projektets deltagaren berättade om dem alla olika försök att bli en del av det svenska samhället, kampen för ett jobb, och längtan efter att äntligen bli etablerade här.

Emellertid ser DRWs fältarbetarna att vårt arbete har aktiverat fler organisationer och människor att agera mot en förändring. DRWs team har nått ut till över tre tusen personer via våra digitala kanaler: webbsidan, facebook sida och inte minst genom DRWs nyhetsbreven.

Teamet har också stärkt DRWs nätverket genom att skapa nya samarbets koalitioner med till exempel Kvot- Projektet, BOSSE, Kulturförvaltning Kulturskola Stockholm, Stockholm Stads Avdelningen Stadsövergripande sociala frågor, Arbetsförmedlingen, DHR.

DRWs projektets mål har också varit att väcka opinion hos det civila samhället och politikerna genom att till exempel arrangera tillsammans med DHR och Fulldelaktighet ett panelsamtal  i Almedalen med några av riksdagspartier.

DRWs arbetarna ser som ett stort utmaning att komma till en lösning för att nyanlända personer med normbrytande funktionalitet ska kunna vara fullt delaktiga i det svenska samhället.

Att ta del av det svenska arbetsmarknaden på lika villkor, att kunna försörja sig och återförenas med sina familjer, att ha tillgång till fritidsaktiviteter och kulturlivet, tillgång till väl anpassad SFI undervisning och framtida studier.

En till utmaning är fortsättningen efter Disabled Refugees Welcome projektets tre års finansiering tar slut. Utifrån insyn kring hur situationen och livsvillkoren för nyanlända människor med normbrytande funktionalitet i Sverige ser ut idag ser vi inte den löst efter tre års tid.

Situationen för målgruppen kräver att offentliga aktörer såsom Migrationsverket, ideella organisationer såsom Röda Korset, o.s.v, skapar en kontinuerligt tillvägagångssätt för hur att arbeta med funktionshinder frågor och politik gällande nyanlända människor med normbrytande funktionalitet i Sverige.

Arvsfondens ekonomiskt bistånd är ryggradsbenet för vårt arbete utan det stödet hade vi inte kunnat driva det. DRW vill använda denna möjlighet att tacka Arvsfonden för att göra Disabled Refugees Welcome- projektet komma i uppfyllelse.


Vad är Arvsfonden?
Den myndighet där pengar från dödsbon hamnar när det finns ingen arvingar. Arvsfondens företräds av Kammarkollegiet som ska se till att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge. Kammarkollegiet ska också förvalta fonden på bästa möjliga sätt och betala ut pengar till beviljade projekt för funktionshinderfrågor och ungdomsfrågor där Disabled Refugees Welcome är en av de projekt undet 2017 – 2020.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.