IMs inkludering av nyanlända i föreningslivet

Detta är ett projekt som Volontärbyrån och organisationen Individuell Människohjälp har startat, med syfte att öka engagemanget av nyanlända inom föreningslivet. Detta projekt är en del av ett nätverk som heter Stockholm Tillsammans där åtta andra organisationer är med.

Syftet är att skapa möte mellan civila samhällsorganisationer och nyanlända, så att medvetenhet kring hur organisationer kan göra för att vara mer inkluderande och tillgängliga för fler ökar. Tanken är att genom samtal informera om hur föreningslivet fungerar i Sverige, hitta inspiration och hitta ett engagemang som passar alla, säger Emelie Thornberg, verksamhetsutvecklare för IM Stockholm och ansvarig för föreningsprojektet tillsammans med Marita Ghafouri från Volontärbyrån.

Projektet är finansierat genom en satsning som heter Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA), finansierat av Länsstyrelsen. Projektet ska ta fram en föreningsguide som handlar om det individuella mötet med volontärer, med syfte att ta reda på vad som inspirerar, vad som är intressant och vad personen vill ha ut av sitt volontär-engagemang.

IMs anteckningar från mötet hittar ni här.

DRWs team-arbetare Sooz Romero och Julius Ntobuah deltog som medverkande föreläsare på en workshop arrangerad av IM och Volontärbyrån. DRW team-arbetarna presenterade en lista av olika moment som organisationer kan tänka på när det kommer till att göra dessa organisationer mer tillgängliga och inkluderande för personer som är nyanlända och som har olika normbrytande funktionaliteter.

DRW teamet delade med sig av sina strategier för hur arbetet görs ur ett tillgänglighets- och inkluderingsperspektiv. Viktigt i detta sammanhang var att öka medvetenhet kring det faktum att varken ideella engagemang, fritidsaktiviteter eller kulturlivet är formade ur ett funktionshinderperspektiv och inte minst för målgruppen nyanlända asylsökande och flyktingar med normbrytande funktionalitet.

DRW teamet uppmanade organisationerna att skapa aktiviteter för nyanlända personer med funktionsvariationer. Att inkludera dessa människor tidigt i planeringen av aktiviteterna. Detta kan göra att människor känner sig som en del av något större och betydelsefullt för sig själva och för fler människor i samma situation. Detta kan i sin tur skapa en öppenhet och motivation för en lyckad etablering. DRW skapade inför mötet en guide att dela ut till alla deltagande organisationer som är intresserade av att erbjuda tillgängliga volontära uppdrag och engagemang för målgruppen nyanlända personer med funktionsvariationer.

En annan viktig aspekt av DRWs arbete med tillgänglighet för nyanlända funkisar är skapandet av guidelines och riktlinjer genom rundor, där varje deltagare uttrycker vad de tycker är viktig för sig själva och varför. Hur gruppen kan göra för att se till att alla känner sig delaktiga och respekterade, något som DRW teamet har hämtat från Peer support metoden.

Även om språk är ett hinder många gånger i olika sammanhang har det inte inneburit ett problem för DRWs arbetare, för det första är DRW teamet format av personer som har olika språkkompetenser, där om en person behöver tolkning, finns det alltid en annan som kan tolka direkt och förklara. DRW teamet har också kunnat spela in möten, och på så sätt gå tillbaka till vad som sades och översätta till språket som personen förstår bäst. Det har också varit viktigt att föra anteckningar på lättläst svenska, samt att spela in möten med olika typer av hjälpmedel som fångar ljud och transkriberar det till en läsbar pdf. fil med ljudspår.

DRWs mål är att skapa en komplett guide för myndigheter, organisationer och individer för hur att göra etableringen och mottagandet av nyanlända personer med funktionsvariationer tillgänglig på ett sätt som fungerar för målgruppen. Därför är det viktigt för projektet att sprida kunskap och ge förslag på hur arbetet kan göras, samtidigt som DRW uppmuntrar till dialog med andra intresserade aktörer, och välkomnar både feedback och initiativ till fler metoder.

DRWs team är medvetet om att vissa metoder fungerar för vissa och inte för andra. Därför är det viktigt att se våra guider som ett sätt bland många andra. Unikt inom våra metoder är att dessa är framtagna av målgruppen själva och därför värt att testa dem och följa stegen.


För frågor kring metoder och guider skriv till: sooz@independentliving.org

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.