sammanträde med Pia Enhage som pratar om Stockholms Tillgänglighets programmet

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

DRW höll tillsammans med BOSSE kunskapscentret en temadag om Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.

Pia Enhage som är Funktionshinderombudsman i Stockholms stad presenterade det senaste programmet som Stockholms Kommunfullmäktige beslutade om i maj 2018. Viktigt att lyfta är att programmet bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den globala Agenda 2030, Europakonventionen, den nationella funktionshinderspolitiken och svensk lagstiftning samt stadens vision och funktionshinderspolitiska mål.

Programmet består av åtta fokusområden som i korthet är följande:

  1. Rätten till arbete och försörjning. I Stockholms stad ska personer med funktionsnedsättning kunna delta på arbetsmarknaden, i arbetslivet eller i sysselsättning på jämlika villkor som andra och kunna försörja sig själva.
  2. Rätten till utbildning och få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen. Personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter till utbildning av hög kvalitet i stadens alla skolformer, utifrån egna förutsättningar och behov.
  3. Rätten att kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms inne- och utemiljö samt ha en fungerande bostad och garanteras säkerhet i kris. Personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms alla miljöer, inomhus och utomhus, samt kunna ha en fungerande bostad och garanteras säkerhet vid krissituationer på jämlika villkor som andra.
  4. Rätten att få information och kommunikation samt att få tillgång till ny teknik. Personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter att få information och kunna kommunicera med stadens verksamheter samt att gynnas av digitala lösningar och ny teknik.
  5. Rätten att få bästa möjliga hälsa. Personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter att uppnå bästa möjliga hälsa.
  6. Rätten till individuellt stöd. Personer med funktionsnedsättning ska få det individuella stöd de behöver för att få jämlika möjligheter till trygghet, självständighet och delaktighet i samhällslivet. Rätten till skydd och stöd ska även uppmärksammas ur ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv. Det ska kännetecknas av likvärdighet, delaktighet och självbestämmande samt ett gott bemötande. Den som beviljas insatser ska så långt som möjligt kunna välja eller påverka valet av utövare och vem som ger stöd.
  7. Rätten till meningsfull fritid. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i meningsfulla fritidsaktiviteter samt i kultur- och idrottsliv på jämlika villkor som andra, både som utövare, åhörare och åskådare.
  8. Rätten att delta i demokratin. Personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta och delta i demokratiska processer på jämlika villkor som andra.

Se hela programmet här

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.