Riitta Lenna Karlsson framför ett tavla där det står lösningar för de utmaningarna som finns inom mottagandet av nyanlända inom kommunen

Kunskapsseminarium på Huddinge kommun

Den 8:e oktober 2019 genomförde DRW sin första utbildning om metoderna framtagna av DRW under två år med arbetet med migranter med normbrytande funktionalitet. Deltagarna på utbildningen var personer från Salem kommun och Huddinge kommun som arbetar med mottagningen av anvisade nyanlända.

DRW:s team med Jamie Bolling, Rahel Abebaw, Riitta-Leena Karlsson och Sooz Romero presenterade projektets resultat, metoder och rekommendationer för ett bättre mottagande av migranter med normbrytande funktionalitet. Viktigt i sammanhanget var att lyfta vilket ansvar kommunen har i relation till alla invånare i kommunen och att resurser ägnade till målgruppen måste prioriteras. 

Utifrån resultatet i DRW:s kartläggning framstår det tydligt att kommunen behöver sätta in särskilda insatser och specifika samverkansinsatser med fokus på mottagandet och etableringen av migranter/nyanlända med normbrytande funktionalitet. Bland de konkreta förslagen som DRW presenterade till kommunerna var följande de viktigaste:

  • En kvalitativ utbildning inom funktionshinderperspektiv och frågor för personalansvariga för mottagande och andra offentliga aktörer.

  • Att kommunen avser en arbetsgrupp inom mottagandet som ska se till att så tidigt som möjligt  identifiera behov utifrån funktionalitet och ett hälsofrämjande perspektiv hos hänvisade nyanlända personer. 
  • Skapa en stabil samverkan mellan kommunen och Migrationsverket med tydlig ansvarsfördelning och utifrån ett funktionshinderperspektiv.  
  • Se till att höja kunskapen om sambandet mellan individ, kultur och kontext.  
  • Kommunen förbereder insatser ur en genuint individorienterad syn, ägnad till att höja delaktigheten och som innefattar representation och empowerment av identifierade nyanlända med normbrytande funktionalitet.  Till exempel: Kompetensutveckling eller lärlingprogram specifika för migranter med normbrytare funktionalitet. En anpassad SFI undervisning, tillgänglighetsanpassade yrkesförberedande insatser, stödinsatser för yrkesutbildningar.  
  • Skapa en intersektoriell samverkansmodell och nätverk som innefattar:        Civilsamhällets organisationer som arbetar med migration, etablering, eller integration,  Funktionshinderorganisationer och representanter samt koppla in Arbetsförmedlingen, SFI, försäkringskassan, hälso – och sjukvård, habilitering, kulturverksamhet och andra instanser inom kommunen såsom fritidsverksamheter.  
  • Hälsofrämjande metoder: aktiviteter som ökar kunskap om hälsan som en rättighet, rehabilitering och habilitering som etableringsinsats och tillgänglighetsanpassade fritidsaktiviteter där målgruppen kan vara med och bestämma vilka aktiviteter som är intressanta för dem, det vill säga ett meningsfullt fritidsliv.  
  •  Tillgänglig SFI undervisning som yrkesförberedande insatser och andra aktiviteter som banar vägen till föreningslivet och fritidsaktiviteter för målgruppen. Lära sig om kulturlivet genom att delta, lära sig om musik eller andra typer av skapande konst.

Våra förslag mottogs med öppenhet av åhörarna som önskade fler utbildningstillfällen från DRW till fler av kommunens medarbetare. DRW välkomnar detta och uppmanar även andra kommuner att höra av sig ifall de vill veta mer om vårt arbete.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.