Vägar till kunskap om fonder och stiftelser

(English) There is a large number of funds and foundations that provide financial support for disabled people. It can be for example when a person lives in a financially marginalized situation, has dental problems or other situations due to disability.

DRW vill nå ut med information om Coronaviruset och om sjukdomen Covid-19

Sprid denna information till personer som behöver information även på andra språk än svenska. Se bifogade länkar till aktuell information på andra språk. Håll dig informerad om myndigheternas regler som kan variera och ändras på kort varsel. Detta gäller exempelvis regler för redovisningar/intyg till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Ta reda på aktuella regler i dina … Fortsätt läsa DRW vill nå ut med information om Coronaviruset och om sjukdomen Covid-19

Webinar “Vägen mot ömsesidig integration” – i samarbete med NKA- Nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd

När: 6e maj kl. 14.30 Råd för bättre ömsesidig och hållbar integration i stödet (till) för anhöriga till migranter med normbrytande funktionalitet. Webbinariet vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer som har migrerat till Sverige och har en normbrytande funktionalitet och deras anhöriga. Medarbetare från projektet Disabled Refugees Welcome vid Independent Living Institute, delger … Fortsätt läsa Webinar “Vägen mot ömsesidig integration” – i samarbete med NKA- Nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd

DRW Månadsmingel

DRW sätter igång ett månadsmingel! Missa inte möjligheten att träffa andra, ställa frågor och umgås. DRW vill också höra era funderingar kring hur ni tycker vi kan använda vårt månadsmingel.  Den första träffen blir den 16e april kl. 14:00 – 16:00, temat kommer att vara “information”. Har du frågor kring stöd och service, rätten till … Fortsätt läsa DRW Månadsmingel

Hjärnkolls projekt “Den egna berättelsen om psykisk ohälsa och migration” – spridningsseminarium

Den 19e februari 2020 tog spridningsseminariet för Hjärnkolls och arvsfondsprojektet “Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration” plats. DRW deltog på seminariet som var en avslutning avprojektet och  relevant för vårt arbete med migranter med normbrytande funktionalitet.  Seminariet leddes av projektledaren Caroline Lindström, och Didi Hakki som är ambassadör för Hjärnkoll delade med … Fortsätt läsa Hjärnkolls projekt “Den egna berättelsen om psykisk ohälsa och migration” – spridningsseminarium

DRWs skypemöte med målgruppen om COVID-19

DRW bjöd alla intresserade från vår målgrupp till ett digitalt informationsmöte om Coronaviruset COVID-19. Mötet hade 10 deltagare som visade stort intresse för ämnet. Detta visar på att kommunikationen via skype med vår målgrupp fungerar bra under denna isolering.  Gruppen har diskuterat följande punkter: Hygien  Tvätta händerna noggrant (se filmen här). Tänk på att göra rent … Fortsätt läsa DRWs skypemöte med målgruppen om COVID-19

Disabled Refugees Welcome var på Infoteket i Uppsala

Den 12 e februari 2020 hade DRW en föreläsning på Infoteket i Uppsala. DRW:s team presenterade sin metodik och sina resultat om livsvillkor för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige inför cirka 30 personer.  Infoteket vänder sig till alla som vill veta mer om olika normbrytande funktionaliteter. Där kan en få kunskap, vägledning, tips och inspiration. … Fortsätt läsa Disabled Refugees Welcome var på Infoteket i Uppsala

DRW kvinnogrupp träffas igen

DRW höll en helgträff för sin kvinnogrupp den 6 – 8 mars. I gruppen finns ett antal kvinnor som har migrerat till Sverige från Etiopien och Eritrea och har en normbrytande funktionalitet. Under denna tvådagars träff besvarades frågor som: Hur kan mina behov mötas? Hur fungerar systemet? Vad behöver man för att förbereda sig inför … Fortsätt läsa DRW kvinnogrupp träffas igen