Prata, prata, bara svenska

Tillgång till mänskliga rättigheter sker inte automatiskt. Stat, myndigheter och kommuner har skyldigheter gentemot enskilda, och enskilda behöver ofta på olika sätt stöd och samordning för att få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken. Disabled Refugees Welcome (DRW) är en plattform som ger stöd till migranter med normbrytande funktionalitet att få sina röster hörda. Här kommer … Fortsätt läsa Prata, prata, bara svenska

DRW:s metodhandbok – Välkommen vem du än är

DRW:s metodhandbok för ett tillgängligt mottagande och etablering av migranter med normbrytande funktionalitet. Metodhandboken är skapad för att aktivt motverka frånvaron av ett funktionshinderperspektiv inom mottangan det av migranter med normbrytande funktionalitet. Den ska även motverka bristande kunskap om samverkan mellan intersektionerna av makt, migration, etnicitet och funktionalitet på alla samhällsnivåer. Detta är särskilt viktigt gällande migrations- och etablerings politiska beslut, … Fortsätt läsa DRW:s metodhandbok – Välkommen vem du än är

Integration för alla!

DRW- projektet har nu lanserat sin informationshandbok på lättläst svenska: ”Integration för alla!” En bok för alla som möter migranter med normbrytande funktionalitet. Integration för alla är en lättläst version på svenska av DRW:s informationshandbok ”Vägar mot ömsesidig integration”. Handboken ger stöd till alla som i sitt yrke möter migranter med normbrytande funktionalitet att arbeta … Fortsätt läsa Integration för alla!

Covid 19 OPEN LETTER TO LEADERS AT THE EU AND IN EU COUNTRIES: COVID-19 – DISABILITY INCLUSIVE RESPONSE

13 March 2020 In the light of the current pandemic and its disproportionate impact on persons with disabilities, the European Disability Forum (EDF) has developed the following recommendations for policy makers, through discussion with our members, based on our members’ current work, and priorities. These recommendations aim to address the range of risks persons with … Fortsätt läsa Covid 19 OPEN LETTER TO LEADERS AT THE EU AND IN EU COUNTRIES: COVID-19 – DISABILITY INCLUSIVE RESPONSE