DRW team som ler

DRWs vision

Genom projektet DRW vill Independent Living Institutet främja ett samhälle med lika möjligheter till ett självständigt liv för alla oavsett funktionsförmåga eller antal år i Sverige.