DRW vision

Disabled Refugees Welcome – projektet vill uppnå ett samhälle med lika möjligheter till ett självständigt liv för alla oavsett funktionsförmåga eller antal år i Sverige.