grupp människor som poserar och ler, DRW team och IM team

Nätverksbesök på Individuell Människohjälp (IM)

DRW teamet besökte Individuell Människohjälp onsdagen den 23e maj. IM är en biståndsorganisation som har funnits sedan 1938 och grundades av Brita Holmström.

IMs internationella arbete har sina fokusområden inom utbildning, hälsa och försörjning medan inriktningen i Sverige är ömsesidig integration. IMs grundmetodik baseras på en filosofi där individen är sin egen drivkraft för att hjälpa sig själv, “IM hjälper människor att hjälpa sig själva” säger Stephanie Cerqueira som är marknadskoordinator på IM region Stockholm.

Amanda Windolf, verksamhetsutvecklare och kommunikatör för IM i Stockholm, bjöd in DRW teamet med syfte att lära känna varandras verksamhet och spåna på områden där eventuellt samarbete kan bli möjligt.

Det tog inte lång tid tills det kunde konstateras att DRWs arbete för en ömsesidig integration av nyanlända personer med normbrytande funktionsvariation i Sverige har en liknande grund som IMs. I Sverige arbetar IM med ömsesidig integration menar Amanda Windolf, hon förklarar att  diskriminering och bristande insatser för nyanlända gör att utrikesfödda kan bli särskilt utsatta och riskerar att hamna i utanförskap, därför handlar IMs arbete om möten mellan människor. Rokibath Alssane, verksamhetsutvecklare och Duo Stockholm projektmedarbetare, fortsätter och menar att diskriminering på grund av etnicitet är fortfarande ett hinder för att bli delaktig i det svenska samhället. Zuraiya Longdewa Boularbah, verksamhetsutvecklare och Duo Stockholm projektmedarbetare, inflikar och menar att IM vill motarbeta rasism genom att skapa förutsättningar för ökad förståelse och ett mer öppet samhälle. Hon förklarar att genom projektet Duo Stockholm till exempel vill de öppna dörrar så att nyanlända och etablerade svenskar kan mötas. Duo Stockholm handlar om en frivillig, social kontakt där båda har intresse av att träffa varandra.

IM har bland annat skapat en metodhandbok för att arrangera “språkfika” där människor träffas och lär sig olika språk. Emili som jobbar tillsammans med Volontärbyrån och skapar föreningsguiden för nyanlända, en guide som främjar föreningslivet, engagemang och demokrati, berättar att de skulle vara intresserade av att samarbeta med DRW för att skapa bättre och tillgängligare föreningar som formas med funktionshinderperspektivet i alla led.

DRWs arbete för en ömsesidig integration handlar också om att utrusta det civila samhället, myndigheter och samhällsinstanser ansvariga för etablering/integration med kunskap om situationen för nyanlända personer med normbrytande funktionalitet, hur att inkludera ett funktionshinderperspektiv i alla beslut som tas, praktiska implementerings-checklistor med välgrundade metoder som främjar rättvisa/jämlikhet, självbestämmande, delaktighet och demokrati. På samma sätt vill DRW också utrusta varje nyanländ funkis utifrån sin egen förmåga med anpassad kunskapsbildning, skapad genom metoder där nyanlända funkisar blir delaktiga i formandet av lösningar utifrån egna erfarenheter och förutsättningar. DRW vill också stödja och förstärka nyanländas möjlighet att förstå vilka rättigheter och skyldigheter varje person bosatt i Sverige har.

DRWs arbete har sin utgångspunkt i empowerment, självbestämmande, ökad trygghet, tillhörighetskänsla och agens genom peer support metoden där människor med funktionsvariationer själva ställer upp och ger stöd och råd till andra som är nya i samma situation genom att dela med sig av sina upplevelser, strategier och berättelser. Inom peer support läggs fokus  på människor som agenter och ägare av sina erfarenheter, upplevelser och berättelser.

IMs arbete med nyanlända i Sverige är av stort intresse för projektet DRW. Särskilt intressant är projektet RådRum som erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning och tillhandahåller samhällsvägledning till nyanlända. IM ser, precis som DRW, att det är viktigt för Sverige att skapa insatser som kan öka tilliten till och delaktigheten i samhället, främja förmågan att ta kontrollen över sitt liv och förverkliga sin egen potential. Skapa forum för att flera röster ska kunna vara delaktiga i hur det svenska samhället de lever i ska formas och har formats så att det fungerar för alla.

DRW ser fram emot till ett långvarigt och effektivt samarbete med IM!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.