Photovoice- en metod för ökad delaktighet av migranter med normbrytande funktionalitet

I slutet av juli satte DRW i gång med sina första Photovoice sessioner och kommer att fortsätta under augusti och med en avslutande session i september. DRW gick ut med en annons för att hitta personer inom målgruppen migranter från Afrika med normbrytande funktionalitet i Stockholmsområdet. Tanken är att gruppen ska träffas mellan sju till … Fortsätt läsa Photovoice- en metod för ökad delaktighet av migranter med normbrytande funktionalitet

DRW på Stockholms Syncentral

Torsdagen den 22 augusti besökte DRW-teamet Stockholms Syncentral tillsammans med Lennart Karlsson och Jimmy pettersson, båda intressepolitiska handläggare från SRF. Deltagande från Stockholms Syncentral var Åsa Jidell, som är teamchef för vuxenteamet, kuratorer Christian Fabien och Sara Andersson, sjukgymnasten och punktskriftläraren John Sundholm , IT-pedagogen Hinni Hreinson och Catharina Arvidsson som är synpedagog.  Syftet med … Fortsätt läsa DRW på Stockholms Syncentral

DRW träffar Migrationsverket

Den 8e augusti 2019 träffade DRW:s projektledare Jamie Bolling, fältarbetarna Rahel Afnafu och Julius Ntobuah Bengt Gradin som jobbar på Migrationsverket och med projektet Rekryteringsgruppen (RG). RG Integration är ett projekt i samarbete med Migrationsverket och Linköping Universitet som drivs av Spinalis och har som syfte att utbilda Migrationsverket om målgruppens förutsättningar. Deras målgrupp är … Fortsätt läsa DRW träffar Migrationsverket

DRW på Almedalen- med temat Hälsa på lika villkor

Independent Living Institute (ILI) hade genom sitt projekt Disabled Refugees Welcome (DRW) möjlighet att medverka under Almedalsveckan 2019. Almedalen är en demokratifrämjande arena som möjliggör mötet mellan politiker och det civila samhället. Genom otaliga seminarier och konferenser skapas goda chanser till kompetensutveckling och nätverkande med organisationer, myndigheter och medborgare. Den 3:e  och 5:e juli höll … Fortsätt läsa DRW på Almedalen- med temat Hälsa på lika villkor