Photovoice- en metod för ökad delaktighet av migranter med normbrytande funktionalitet

I slutet av juli satte DRW i gång med sina första Photovoice sessioner och kommer att fortsätta under augusti och med en avslutande session i september. DRW gick ut med en annons för att hitta personer inom målgruppen migranter från Afrika med normbrytande funktionalitet i Stockholmsområdet. Tanken är att gruppen ska träffas mellan sju till nio gånger, där de kommer att mötas med processledaren Dorothee Riedel och DRWs projektledare Jamie Bolling samt Rahel Abebaw Atnafu som tolkar under träffarna. Det DRW förväntar sig från metoden är kännedom om hur deltagarna beskriver sina erfarenheter av att leva i Sverige som migrant med normbrytande funktionalitet.

Photovoice är en metod som härstammar från vad som på engelska kallas Community based participatory research inom kategorien visual participatory research, där syftet är att öka deltagande av målgruppen genom visuella medel som film, bilder, osv. Photovoice metoden kan definieras som en process som möjliggör människors identifiering, representation och förstärkning inom sin community och egen kontext.  Metoden är djupt förankrad i feministiska perspektiv om subjektivitet och aktörskap, Paulo Freires kritiska pedagogik samt i de som kallas Community photography. 

Läs mer om photovoice metoden här

Målgruppen definierar och sätter agendan 

Deltagarna skapar helt enkelt berättelser själva, vad de vill berätta och hur de vill berätta om sin vardag. Detta för att sedan bestämma vilka aspekter av sina liv och situationer som de vill lyfta och problematisera i kommunikation med beslutsfattare. Viktigast utifrån denna metod är den genuina delaktigheten, det vill säga att målgruppen definierar och sätter agendan för hur och vad som är viktigast för dem själva, och hur utvecklingsprocessen borde vara. 

Photovoice metoden ska vara medel för att synliggöra och skapa en djupare förståelse av målgruppens livssituation, nya perspektiv och resonemang. Detta sker utifrån en kritisk och reflekterande tankegång med syfte att höja medvetenheten hos individen själv, höja deltagandet i frågor som rör ens egna liv, och känna att de är aktiva subjekt i berättelsen om dem själva. Det långsiktiga målet är att skapa en länk för att nå ut till beslutsfattare med frågor som målgruppen själv tycker är relevanta för dem. DRWs Photovoice sessioner ska fungera som en katalysator för deltagarna att på ett tryggt sätt fånga sin vardag genom bilder och berätta om situationer som är svåra att prata om eller diskutera med andra. 

Att inte bli tagen på allvar

DRW bjöd in åtta personer från projektets målgrupp att delta i Photovoice sessionerna. Av dessa är fem kvinnor och tre män, som alla är från olika afrikanska länder, har migrerat till Sverige i vuxen ålder och har en normbrytande funktionalitet.

Under första mötet fick deltagarna vägledning i hur att fotografera berättande bilder, uttrycka sig genom visuella medel, sätta några riktlinjer som skulle följas under varje träff och sedan bestämde gruppen ämnet till nästa möte. Hittills har Photovoice gruppen träffats sex gånger och mycket intressanta samtal och diskussioner har uppstått. De teman som har diskuterats hittills har varit:

    • Bristande tillgänglighet
    • Att inte bli tagen på allvar av svenska myndigheter
    • Isolering
    • Förvirring gällande rättigheter och förväntningar 
    • Osäkerhet
    • Depression

Deltagarna kommer den 3 september att bestämma om hur de vill nå ut med bilderna och sina budskap. Det kan vara en utställning med utvalda bilder som presenteras för makthavare, detta med syfte att medvetandegöra politikerna och samhället i stort om ämnen som skapar oro hos deltagarna i Photovoice gruppen. DRW kommer att analysera och sammanställa alla berättelser för att sedan komma ut med en rapport med utvalda bilder, så håll utkik!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.