Två år med DRW-projektet

Den 31a augusti  avslutade DRW sitt andra år. Detta var ett avgörande år för projektet Disabled Refugees Welcome eftersom en informationshandbok skulle tas fram baserat på all empiri och omvärldsbevakningar som DRW har samlat in och gjort under år ett. 

Avgörande var också att förankra materialet med respektive myndighet och referensgruppen. År två kan betraktas som lyckat, fullt med evenemang, projektmöten och aktiviteter som höjer medvetenheten om livsvillkor och delaktighet för migranter med normbrytande funktionalitet. 

Under Almedalsveckan kunde DRW skapa två stora evenemang där informationshandboken “Vägar mot ömsesidig integration” lanserades den 4e juli 2019.  Malin Ekman Eldén, Generalsekreterare för Myndigheten för Delaktighet deltog i lanseringen och ca. 30 personer kom för att höra om handboken. Evenemanget annonserades i Expressen och Sverige Radio intervjuade Malin Ekman och projektets fältarbetare. 

Läs informationshandboken här

Under projektår tre kommer att göras tillägg med lättlästa sammanfattningar, översättning till engelska och publicering i tryckt format.

Via DRW:s kommunikationskanaler dvs. webbsidan, sociala medier och nyhetsbrevet nådde projektet ut till över 30 000. Hemsidan på www.disabledrefugeeswelcome.se har utvecklats enligt tillgänglighetskriterier och arbete pågår ständigt för att förbättra dess anpassning. Hemsidan innehåller nu information på svenska, engelska och arabiska. Arbete pågår med att översätta och tillgängliggöra olika material även på andra språk såsom amhariska, tigrinja och dari. Projektets hemsida utvecklas kontinuerligt och innehåller utförlig information om projektets olika delar, projektnyheter, information om kommande evenemang, publiceringar och medieuppmärksamhet. 

Ett särskilt fokus läggs på att utveckla en kunskapsbas som innehåller information om flyktingars rättigheter, offentliga och privata aktörers insatser, nyheter om ändringar i regelverket och statistik, information om relevanta aktörer, lagar och regler såväl som tillgängliga stödinsatser. Projektets tryckmaterial, rapporter och informationsfilmer laddas kontinuerligt upp på hemsidan. 

 DRWs nätverk fortsätter att utvecklas, via elektroniska utskick för erfarenhetsutbyte och samarbete med myndigheter, frivilligorganisationer och individer som arbetar med migranter. Nätverkets syfte är att samla kontakter eller koppla in olika  aktörer som har de bästa förutsättningarna att möta specifika behov som migranter med normbrytande funktionalitet skulle kunna ha. 

 Aktiviteter med målgruppen 

Under år två har DRW hållit temadagar om PTSD, familjeåterförening och boende; sex halvdagssessioner i Photovoice; två halvdagsfokusgrupper med peer support och erfarenhetsutbyte om att vara asylsökande med normbrytande funktionalitet; tre halvdagsträffar med kvinnogruppen om rättigheter. Mötena syftar till att utöka deltagarnas sociala nätverk, förståelse om skyldigheter och möjligheter att utkräva sina rättigheter, samt  information om rättigheter och stödinsatser, erfarenhetsutbyte och ömsesidigt stöd enligt Peer support-principen. 

DRW gjorde under år två sitt första försök med Forum Lösningar som är ett försök att hitta möjliga vägar och strategier till praktisk-juridiska dilemman kopplade till rättigheter för migranter med normbrytande funktionalitet, i praktiken och i mötet med myndigheter. På Forum lösningars möte i maj deltog Jamie Bolling, Independent Living Institutes verksamhetsledare och DRWs projektledare, Frida Lockner, utredare på Myndigheten för Delaktighet (MFD), Rahel Abebaw Atnafu, fältarbetare iDRW-projektet, Gabriel Boulos, jurist på STIL, Anna Quarnström, jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland, Sooz Romero, metodutvecklare i DRW-projektet, Riitta-Leena Karlsson, DRW projektmedarbetare, och Ola Linder, jurist på Independent Living Institute (ILI) och fältarbetare i DRW-projektet.

DRWs aktiviteter i korthet 

Referensgruppsmöten

DRW höll två referensgruppsmöten, en i september och en i maj, för att få feedback på DRWs informationshandbok – Vägar mot ömsesidig integration.

Studiebesök

LaSSE Brukarstödcenter i Göteborg: Ett möte på flera timmar där vi introducerade våra verksamheter och sedan diskuterade möjliga samarbeten.

Introduktionsmöten

Infoteket i Uppsala och Svenska Kyrkan: Introduktionsmöte med syfte att lära känna varandras verksamheter samt starta ett samarbete. DRW kommer vidare att hålla ett möte hos Infoteket i januari 2020 för att bilda Uppsalanätverket.

Drop-ins

Projektdeltagare kommer till DRW regelbundet för stöd och information, både på inbokade tider och utan bestämd tid.

Uppföljningsintervjuer

Under projektdeltagares besök hos DRW samlas information om vad som fungerar och inte fungerar gällande etableringsinsatser och med deras integrationsprocesser. Detta har gett DRW underlag till informationshandboken – Vägar mot ömsesidig integration, rapporter, artiklar osv. om migranter med normbrytande funktionalitet och deras integrationsprocesser.

Temadagar

Under projektåret har träffar anordnats med projektdeltagare, myndigheter och ideella organisationer. Dessa har genomförts i ILI:s lokaler och teman har varit:

– Familjeåterförening, 

– Boendesitutation, 

– PTSD.

Upplägget är att DRW arrangerar så att en kunnig person i området presenterar ämnet och sedan diskuterar gruppen vad det innebär för dem, problem och förslag på lösningar.

Volontärverksamhet och möten

Två möten hölls i IMs kontor vid Medborgarplatsen. DRW har genom Volontärbyrån och egna resurser byggt upp en grupp av ca 20 personer som kommer för att lära sig mer om funkisfrågor och att bidra med stöd till DRWs deltagare.

Utåtriktade evenemang (information och erfarenhetsutbyten)

   • Nätverksmöte med Dövblindas Kunskapscenter om nyanlända med normbrytande funktionalitet.
   • IMs nätverksmöte om nyanlända med normbrytande funktionalitet
   • MR-dagarna – DRW höll ett välbesökt seminarium under MR-dagarna i Stockholm.
   • Rinkeby Hälsomässa – DRW hade ett informationsstånd där man träffade besökarna.
   • Norrbottens Länsstyrelse – DRW medverkade i årlig konferens om integration.
   • Järvaveckan – DRW hade ett informationstält och deltog i ett seminarium tillsammans med Funktionsrätt Stockholm.
   • Almedalsveckan – DRW hade två seminarier om projektets resultat och lansering av DRWs Informationshandbok – Vägar mot ömsesidig integration.
   • TIA – Dialogforum om tidiga insatser för asylsökande hölls i maj där DRW kunde presentera sina resultat.

Rundabordssamtal

DRW medverkade i rundabordssamtal om aktuella frågor inom funktionsrättsområdet organiserat av Svenska Kyrkan under Almedalsveckan i syfte att hitta bättre samarbetsformer. 

DRW medverkade i rundabordssamtal med Asylcentrum om migrationsfrågor. DRW fick berätta om sitt arbete, metoder och projektresultat. Det var ett bra tillfälle att få nya kontakter och utbyta erfarenheter.

Deltagande i projekt

DRW är med i referensgruppen med Hjärnkoll för ESF-projektet Hälsofrämjande etablering och har deltagit i flera möten under året. Projektet genomförs med SKL, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. DRW har också bidragit till en rapport om boendesituationen som görs av Länsstyrelsen Stockholms stad.

Praktikantverksamhet

ILI anser att praktikanter kan vara ett Win Win samarbete. DRW har haft fyra praktikanter under år 2 av projektet. Två högskolestuderande kvinnor från USA var praktikanter i 7 veckor. DRWs annons på Volontärbyrån sågs av företaget Global Experience som tog kontakt med ILI. En kvinna från Campus Norrköping var praktikant i två månader. Dessutom samarbetade ILI  med MISA och fick möjligheten att ha en tjej som praktikant vid DRW under fyra månader.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.