Språk, en tillgänglighetsfråga

Brister kommunikationen mellan nyanlända med normbrytande funktionalitet och svenska myndigheter? Chavia Ali, fältarbetare inom projektet DRW, berättade under rundabordssamtal två med Stockholms stads socialförvaltnings representanter, om hur kommunikationen ser ut i mötet mellan nyanlända personer med funktionsvariation och de svenska myndigheterna. Chavia är DRWs arabisktalande fältarbetare och har genomfört många intervjuer med nyanlända personer med … Fortsätt läsa Språk, en tillgänglighetsfråga

Nadia Hadad visits Independent Living Institute and the DRW team

Disabled Refugees Welcome had the honor to meet Nadia Hadad under a study visit she did to ILI the 11th of April 2018. Nadia Hadad is currently on the Board of GRIP (Equal Rights for Each Person with a Disability) and the board of members for ENIL (European Network for Independent Living). In 2003, while … Fortsätt läsa Nadia Hadad visits Independent Living Institute and the DRW team

Monthly drop-in

Eritreanskt besök Den 25e april fick Disabled Refugees Welcome en fin överraskning när cirka 30 nyanlända personer från Eritrea besökte oss. Det var en bra blandning av människor där unga, äldre, kvinnor, män och barnfamiljer delade ett gemensam bekymmer – hur ska de klara sig i Sverige utan rätt stöd? Dagen började med att vi … Fortsätt läsa Monthly drop-in

Kvot-projektet ska se över mottagandet av kvotflyktingar

Sara Järver och Sureya Calli, projektledare för Stockholms stads Kvot-projekt, introducerade projektet för DRW under vårt rundabordssamtal del 2 den 9 april 2018. Kvot-projektet har som syfte att studera mottagandet av nyanlända kvotflyktingar i Stockholms län. Kvot-projektet hör till Avdelningen för mottagandet av nyanlända på Socialförvaltningen. De samarbetar med Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms läns Landsting och Intro … Fortsätt läsa Kvot-projektet ska se över mottagandet av kvotflyktingar

Koordination Norrort

Den 23 april deltog representanter från DRW  på ett nätverksmöte med Koordination NorrOrt som är en viktig aktör inom integrationsområdet för nyanlända i  Stockholmsregion. DRW träffade bland andra Josefin Daleskog som är samordnande strateg för koordinationen i norra Stockholm, som förvaltas av Sollentuna kommun. Hon berättade för oss att målgruppen för arbetet inom koordination Norrut … Fortsätt läsa Koordination Norrort

Rundabordssamtal del 2:

Måndagen 9 april hade DRW sitt andra rundabordssamtal. På plats fanns bland annat representanter från Stockholms socialförvaltning, Stockholms stad Kvot-projekt och Kulturskolan. Samtalet började med att alla presenterade respektive projekt och beröringspunkter för samarbete med DRW. Kvot-projektet hör till Avdelningen för mottagandet av nyanlända på Socialförvaltningen. De samarbetar med Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms läns Landsting och Intro … Fortsätt läsa Rundabordssamtal del 2: