Dilek ville berätta

Första gången i Göteborg När jag var i Göteborg var det inte så tillgängligt för människor som har funktionsnedsättning. Gatorna har för höga trottoarer och man måste vänta på att spårvagnen ska åka innan människor kan gå över gatan. Personer med funktionsnedsättning måste ha någon med sig, annars är det svårt att gå ut. Det … Fortsätt läsa Dilek ville berätta

DRW-projektet nu i sitt tredje år

Den 1:a september började DRW sitt sista projektår för Arvsfonden. På programmet står bland annat lanseringen av DRW:s metodhandbok som syftar till att ge praktiska råd om hur att arbeta för ökat deltagande av migranter med normbrytande funktionalitet. Metoden är ägnad till offentliga aktörer och civilsamhället som möter målgruppen i sina verksamheter.  Året är fullspäckat … Fortsätt läsa DRW-projektet nu i sitt tredje år

Två år med DRW-projektet

Den 31a augusti  avslutade DRW sitt andra år. Detta var ett avgörande år för projektet Disabled Refugees Welcome eftersom en informationshandbok skulle tas fram baserat på all empiri och omvärldsbevakningar som DRW har samlat in och gjort under år ett.  Avgörande var också att förankra materialet med respektive myndighet och referensgruppen. År två kan betraktas … Fortsätt läsa Två år med DRW-projektet

”Nya gymnasielagen”- om rättslig osäkerhet för unga migranter med normbrytande funktionalitet

Den “nya gymnasielagen” innehåller ändringar som syftar till att låta vissa gymnasiestudenter stanna i Sverige som annars enligt begränsningslagen inte skulle ha fått det. Argumentationen för att genomföra dessa förändringar var att många av dessa gymnasiestudenter redan anpassat sig till Sverige och fortfarande gick på gymnasiet, då skulle de kunna ansöka om uppehållstillstånd.  Emellertid var … Fortsätt läsa ”Nya gymnasielagen”- om rättslig osäkerhet för unga migranter med normbrytande funktionalitet

DRW:s undersökning i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm -om boendesituationen för migranter med normbrytande funktionalitet

Våren 2019 började DRW sitt samarbete med Länsstyrelsen Stockholm och deltog den 4e mars 2019 i referensgruppsmöte med civilsamhället – om nyanländas bosättning och bostadssituation.  Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att det finns beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga nyanlända, samt verka för regional samverkan och för att behovet av bostäder tillgodoses. Länsstyrelsens Elin … Fortsätt läsa DRW:s undersökning i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm -om boendesituationen för migranter med normbrytande funktionalitet

DRW:s prova på Boccia!

Ett event i samarbete med Spinalis- Rekryteringsgrupp Integration och Bosse Råd, stöd & kunskapscenter. När: 8e oktober kl 17:00 – 20:00 Plats: Rehab Station Adress: Frösundsviks allé 4 Kom med och spela boccia med oss, häng med på fika, prata och passa på att bekanta dig med Rehab Stations sporthall som är en plats för … Fortsätt läsa DRW:s prova på Boccia!

Stöd av volontärer behövs inom DRW

Behov:  DRW kommer i kontakt med migranter med normbrytande funktionalitet som har behov av stöd i myndighetskontakter och stöd med tolkning. Det är vanligt med stödbehov vid ansökning av insatser och kontakter med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvårdens verksamheter och med den aktuella kommunen. En del behöver stöd för att komma igång med … Fortsätt läsa Stöd av volontärer behövs inom DRW