Remissyttrande över SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

REMISSVAR / YTTRANDE Datum 2019-11-29 Dnr S2019/02213/FST                 Vår referens: Ola Linder/ILI Mottagare: s.remissvar@regeringskansliet.se Kopia: s.fst@regeringskansliet.se     Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL) och Independent Living Institute (ILI) är en del av medborgarrättsrörelsen Independent Living av personer med olika funktionsnedsättningar vars grundläggande principer är självbestämmande, självrespekt … Fortsätt läsa Remissyttrande över SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Rundabordssamtal med DRW och RG –Integration

Den 12:e november 2019 samlades representanter från DRW, RG Integration, BOSSE, och SRF för ett rundabordssamtal om möjligheter och utmaningar som dessa olika projekt möter i arbetet med nyanlända personer med normbrytande funktionalitet, samt vilka möjliga framtida samarbeten som kan skapas utifrån samtalen. Bland deltagarna fanns Jamie Bolling – DRW, Julius Ntobuah – DRW, Annemarie … Fortsätt läsa Rundabordssamtal med DRW och RG –Integration

DRW medverkade i Kvotprojektets slutkonferens

Onsdagen den 13e november tog slutkonferensen för projektet “Stärkt mottagande och stöd till kvotflyktingar i Stockholms stad ”(Kvotprojektet) plats. Ett projekt som drivs av Socialförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och Region Stockholm. DRW medverkade med ett kort seminarium om hur DRW jobbar, resultat, utmaningar och idéer för vägen framåt, alla som baserats … Fortsätt läsa DRW medverkade i Kvotprojektets slutkonferens

Refugees Health Integration projektet

Tisdagen den 5e november 2019 hade projektet “Refugees Health Integration” sin första workshop med nyckelaktörer inom arbetet för integration, hälsa och etablering. Syftet med projektet är att skapa webb-baserade digitala resurser som ska främja integrationen av flyktingar i det europeiska hälsosystemet och kulturen. Projektet är en forskningsinsats i samarbete med  Karolinska Institutet, Sweden; University of … Fortsätt läsa Refugees Health Integration projektet

Förening för Rehabilitering och Utveckling – FRU

Föreningen Rehabilitering och Utveckling anordnade torsdagen den14e november ett seminarium på ABF som behandlade temat “Ny i Sverige med funktionsnedsättning – vilka möjligheter till stöd och rehabilitering finns och vad borde finnas? “ . FRU bildades 1984 av personer som arbetat med rehabilitering i låginkomstländer och saknade ett gemensamt forum för sitt engagemang. FRUs arbete riktas … Fortsätt läsa Förening för Rehabilitering och Utveckling – FRU