Round table del 2

Stockholms stad socialförvaltning Den 14 februari hade DRW sitt första rundabordssamtal med Stockholms stad Socialförvaltningen. Bland annat kom vi överens om att starta ett närmare samarbete. Syftet är att förstärka samverkan mellan den ideella sektorn och myndigheter som är ansvariga för frågor rörande funktionshinderpolitik. Den 9 april kommer DRW att ha en uppföljning genom ytterligare … Fortsätt läsa Round table del 2

The DRW Unheard heroes

Unheard heroes is a series of stories about the Disabled Refugees experiences, feelings, thoughts and wishes. DRW is creating this space as a platform for disabled newcomers in Sweden to express themselves, take place, get place, make place for their voices, thoughts or experiences expressed the best way they can and want to communicate through. … Fortsätt läsa The DRW Unheard heroes

Monthly drop-in

DRW vill träffa flera personer som är nyanlända och har olika normbrytande funktionssätt. Därför har vi nu bestämt att ha en monthly drop-in där alla personer inom vår målgrupp är välkomna att delta. En gång i månaden kommer DRW att erbjuda våra gäster möjligheten att träffa andra människor från olika delar av världen med olika … Fortsätt läsa Monthly drop-in

Disabled Refugees Welcome höll sitt första Round Table

– med Stockholm Stad på Alla Hjärtans Dag Onsdagen den 14 e februari 2018 höll Disabled Refugees Welcome sitt första Round table event med Stockholm Stad. En bra dag för att dela med oss av vår hjärtefråga – Welcoming Disabled Refugees Round table är en metod för ett horisontellt kommunikationssätt där syftet är att ändra … Fortsätt läsa Disabled Refugees Welcome höll sitt första Round Table

DRW träffar BOSSE råd-stöd och kunskapscenter

DRW träffades med en av de äldsta verksamheter som riktar sig till personer som har migrerat till Sverige och lever med fysiska normbrytande funktionalitet. Verksamheten startade 1981 som ett projekt, som hette Huvudstaprojektet, med medel från Allmänna Arvsfonden. Eftersom de vanligaste frågeställningarna som dominerade då var kopplade till rätten till egen bostad och adekvat service … Fortsätt läsa DRW träffar BOSSE råd-stöd och kunskapscenter

Nätverks – enkät

Kartläggning för insatser som görs för både personer som är nyanlända och/eller personer som lever med normbrytande funktionssätt. Var med i vår kartläggning och hjälp oss att skapa ett starkare nätverk för nyanlända personer med icke normativa funktionssätt.  Formuläret tar cirka 5 minuter att fylla i och har som syfte att skapa ett nätverk av … Fortsätt läsa Nätverks – enkät

Engagera dig

Alla kan stödja detta initiativ med någonting,varje liten sak gör en skillnad. Om du vill hjälpa oss genom att dela dina kunskaper och erfarenheter kan du göra det genom att fylla i formuläret här. Disabled Refugees Welcome är ett initiativ som startade på grund av tystnaden, isolering och brist på stöd som nyanlända asylsökande personer … Fortsätt läsa Engagera dig

Missa inte våra temadagar under våren

DRW vill börja året med en serie av temadagar under våren och bjuder in myndigheter, organisationer och andra intresserade inom funktionspolitiska frågor, integrationsfrågor och migration. Save the dates! Temadag 2 Nyanlända med funktionsvariation och Etableringsprogrammet Hur fungerar etableringsprogrammet för nyanlända personer i som har en funktionsnedsättning och/eller nedsatt arbetsförmåga? Kom och delta på DRWs temadag om … Fortsätt läsa Missa inte våra temadagar under våren

Moderaternas förslag riskerar att ytterligare begränsa nyanländas rättigheter

Frågor om migration och integration har varit närvarande i samhällsnyheter, tidningar och sociala medier under de senaste åren. Relevant för Disabled Refugees Welcomes arbete i denna debatt är den tillfälliga migrations lagändringen som började gälla sommaren 2016. Enligt denna tillfälliga lagändring har flyktingar och skyddsbehövande asylsökande inte längre rätt till permanent uppehållstillstånd. Detta gäller till … Fortsätt läsa Moderaternas förslag riskerar att ytterligare begränsa nyanländas rättigheter